Wizyta delegacji francuskiej

W dniu 14 stycznia br. Powiat Gnieźnieński odwiedziła delegacja francuska reprezentująca firmę Bourgogne Recyclage, zainteresowaną umiejscowieniem swojego przedstawicielstwa na terenie naszego kraju. W siedzibie Starostwa Powiatowego delegację francuską przyjęli: Starosta Jacek Kowalski, Prezydent Jaromir Dziel oraz Wicestarosta Andrzej Bilski.Celem wizyty delegacji francuskiej w Powiecie Gnieźnieńskim były rozmowy w zakresie wyboru samorządu terytorialnego (najlepiej związku gmin) zainteresowanego kompleksowym rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami. W opinii szefa Bourgogne Recyclage Pascala Secula, Wielkopolska posiada największe atuty dla wybory przyszłego partnera. Z kolei według Z-cy Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Arkadiusza Błochowiaka, za pośrednictwem którego doszło do wizyty delegacji francuskiej w Powiecie Gnieźnieńskim, nie wypada, aby Gniezno wchodziło w struktury Unii Europejskiej nie przygotowane pod względem gospodarki odpadami.

Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami dotyczy w głównej mierze zmiany proporcji odpadów składowanych na komunalnych wysypiskach śmieci i odpadów odtwarzalnych, czyli przechodzących przez tzw. recycling.

Pierwsze próby wprowadzenia selektywnej gospodarki odpadami w powiecie zostały już dokonane (pojemniki na PET-y, szkło białe i kolorowe). Jest to jednak namiastka tego co powinno być zrobione.

Jak podkreślił Starosta Jacek Kowalski, tutejsze władze lokalne mają świadomość potrzeby rozwiązania problemu, jednak z powodu niewystarczających środków finansowych jest on cały czas nierozwiązany. Pojawienie się inwestora zainteresowanego tą tematyką mogłoby polepszyć dotychczasową sytuację.

Bourgogne Recyclage jest jednym z 4 przedsiębiorstw tworzących wraz z Ets Secula, Beaune Dechets Service i Bourgogne Dechets Service, grupę Etienne Secula. Grupa jest przedsiębiorstwem rodzinnym i niezależnym, specjalizującym się od kilku pokoleń w zbiórce, sortowaniu, przetwarzaniu i utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych. Grupa Secula zbiera rocznie ponad 100 000 ton odpadów i realizuje obroty ok. 12,5 mln Euro. Cała grupa zatrudnia 100 osób. Dysponując zakładami, środkami technicznymi i zasobami ludzkimi, firma zdobyła doświadczenie i umiejętności, które chce rozszerzyć na wybrany region Polski w celu zaproponowania globalnej struktury, która byłaby w stanie zbierać, sortować, waloryzować lub przetwarzać całość odpadów produkowanych w wybranym regionie.

Spotkanie zakończyło się podjęciem uzgodnień co do podjęcia szczegółowych rozmów pomiędzy firmą Bourgogne Recyclage a przedstawicielami powiatu i miasta.

Jak słusznie zauważył Starosta Jacek Kowalski, problematyka gospodarki odpadami komunalnymi jest tematem, który w głównej mierze dotyczy gmin, a nie powiatu, jednakże starosta podjął się roli koordynatora i inicjatora rozwiązania tego problemu w całym powiecie.