Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”

W listopadzie 2013 r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Do WFOŚIGW wpłynęło 209 wniosków.

Po ocenie merytorycznej zostało przekazanych 179 wniosków, w tym nasz innowacyjny wniosek dotyczący kampanii pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”.Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 8 600 zł.

Projekt ma charakter informacyjno–edukacyjny, ponadlokalny, ponieważ informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia będą udostępniane również na terenie Powiatu Słupeckiego i Poznańskiego.

W ramach projektu organizowane będą: spot radiowy i klip telewizyjny, konkursy: plastyczny, fotograficzny i radiowy, których adresatami będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych, liceów i studenci. Odbędzie się również specjalistyczne szkolenie, zorganizujemy stoisko na dożynkach oraz warsztaty dla młodzieży podzielone na część teoretyczną i doświadczalną upowszechniające wiedzę ekologiczną z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Koordynatorem całości projektu jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a poszczególnych zadań Polski Klub Ekologiczny i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.Celem projektu jest potrzeba dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Mając na uwadze potencjalny wzrost zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach przedsięwzięcia planuje zachęcać mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii ograniczających ilość ich emisji. Zatem działania realizowane w ramach przedsięwzięcia są związane z ochroną powietrza i kierunkami działań zawartymi w Programie Ochrony Powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego. Są zgodne również z Wieloletnim Strategicznym Programem Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020.Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 30.11.2014.

Partnerzy Kampanii:
  • Polski Klub Ekologiczny
  • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią


2014-03-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361887

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno