Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Debata oświatowa w Powiecie Gnieźnieńskim

W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się debata oświatowa, która stanowiła podsumowanie ostatnich 4 lat różnego rodzaju akcji i działań prowadzonych w obrębie szeroko rozumianej oświaty, kultury i sportu.

W spotkaniu organizowanym pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego udział wzięli dyrektorzy i przedstawiciele placówek wychowawczych i oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Debata nie miała na celu jedynie lakonicznego sprawozdania z działalności poszczególnych podmiotów, ale dodatkowo stanowiła faktyczną płaszczyznę wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą, pozyskiwania funduszy, realizacji różnego rodzaju programów i projektów, organizacji zajęć i imprez kulturalnych. Wśród omawianych kwestii szczególna uwagę poświęcono problemowi niżu demograficznego i kształtującej się w jego perspektywie przyszłości oświaty. Dyskutowano także o bazie lokalowej powiatowych placówek i wynikach egzaminów zewnętrznych.

Spotkanie rozpoczął Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Następnie głos zabrała dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Kuźniak, która przedstawiła krótki przegląd działań realizowanych m.in. przez podległy jej Wydział. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja z udziałem uczestniczących w spotkaniu osób. Każdy z zaproszonych do debaty gości, wyraził zadowolenie z jej zorganizowania i przebiegu. Wyrażono także wolę uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, których poruszane i szeroko dyskutowane będą zagadnienia związane z kondycja oświaty w powiecie gnieźnieńskim.

2014-02-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361915

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno