Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego

Starosta Jacek Kowalski wziął udział w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w dniu 3 marca w Wolsztynie. Głównym punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego konwentu. Dotychczasowa Przewodnicząca Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska zrezygnowała z tej funkcji z powodu wyboru na Senatora RP. Nowym Przewodniczącym Konwentu został Starosta Słupecki Eugeniusz Grzeszczak.


Na Konwencie był również obecny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Sawala, który przekazał starostom informację o przyznanych limitach z Wojewódzkiego Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów. Powiat Gnieźnieński otrzyma w roku 2005 kwotę 4,7 mln zł. Ponadto środki te będą mogły ulec zwiększeniu, jeżeli zostaną zgłoszone projekty specjalne przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie na aktywne formy walki z bezrobociem.

Powołano również trzyosobowy zespół ds. monitorowania podziału środków z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w skład, którego wszedł Jacek Kowalski Starosta Gnieźnieński.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska