Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała kolejne sale wykładowe

Dobiegają końca prace remontowe w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gnieźnie przy narożniku ulic Roosevelta i Słowackiego przeznaczone pod potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Na piętrze oddano już do użytku sale wykładowe dla studentów. Na parterze trwają natomiast prace wykończeniowe pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria chemiczne.Zarząd Powiatu konsekwentnie wspiera działalność Wyższej Szkoły Zawodowej. Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa pomógł przy rekrutacji na I rok studiów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez przyjmowanie dokumentów osób chętnych do studiowania na nowopowstałej gnieźnieńskiej uczelni.

W październiku ubiegłego roku samorząd powiatowy przekazał w nieodpłatną dzierżawę dwie sale wykładowe oraz czytelnię w I Liceum Ogólnokształcącym, jak również halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym. Zarząd powiatu zdecydował ponadto o opłaceniu dzierżawy za sale lekcyjne w starym konwikcie (w kwocie 15 tys. zł w roku 2004) Seminarium Duchownego.

Od 1 stycznia 2005 r. PWSZ nie ponosi żadnych opłat za wszystkie pomieszczenia użyczone od samorządu powiatowego. Jedynym kosztem jest opłata za media.

Oprócz wspomnianej kwoty samorząd powiatowy w roku 2005 przeznaczy kwotę 110 tys. zł w formie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak również została zapisana kwota 500 tys. zł. w ramach rezerwy ogólnej starostwa również pod potrzeby PWSZ.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska