O współpracy Miasta i Powiatu

Współpraca pomiędzy samorządem powiatowym i samorządem miasta Gniezna była głównym tematem konferencji prasowej w dniu 2 marca br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. "Połowę mieszkańców powiatu stanowią mieszkańcy Gniezna" podkreślił starosta Jacek Kowalski a prezydent Jaromir Dziel dodał "Gościa przyjeżdżającego do Gniezna nie interesuje czy dana droga należy do miasta czy do powiatu, ale żeby było ładnie, dlatego też chcemy razem współpracować."

Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć Starosta i Prezydent zaliczyli starania o utworzenie i znalezienie właściwej siedziby dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, monitoring, utrzymanie dróg powiatowych przez Miasto Gniezno na podstawie zawartego w roku 2002 porozumienia oraz wspólne finansowanie zakupów inwestycyjnych takich jak: zakup echokardiografu czy wozu z drabiną dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz wykup od prywatnego właściciela Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Podczas konferencji Starosta Gnieźnieński poinformował o wycofaniu się z ugody z firmą odpowiedzialną za wadliwe działanie monitoringu i o żądaniu zwrotu całej sumy odszkodowania.

Poinformowano również o planach remontu dróg - ul. 3 Maja, ul. Reymonta oraz ul. Wschodniej (rok 2006). W roku 2005 Rada Powiatu Gnieźnieńskiego znacząco zwiększyła bowiem kwotę przeznaczoną na modernizację dróg powiatowych w mieście. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 18.VII.2002 r. drogami powiatowymi w Gnieźnie zarządza Urząd Miejski na podstawie wielkości środków przekazywanych przez powiat.

Starosta Jacek Kowalski oraz Prezydent Jaromir Dziel zapowiedzieli ponadto wspólną organizację imprezy "Gniezno - Miastem Dialogu". Odbędzie się ona w dniach 9-18 września 2005 roku. Głównym punktem projektu jest "VI Zjazd Gnieźnieński Europa Dialogu 16-18 września" organizowany przez Forum św. Wojciecha.Agnieszka Rzempała-Chmielewska