Spotkanie Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

Planowanie przestrzenne w gminie i powiecie, utworzenie związku gmin w zakresie gospodarki odpadami, informacja o działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych to główne tematy Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego, który odbył się w dniu 25 lutego w Centrum Szkolenia BZ WBK w Zakrzewie. Organizatorami spotkania samorządowców byli: Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko Marek Kozicki.

Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Konwentu), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

Konwent jest platformą wymiany informacji wśród samorządowców z terenu powiatu oraz służy podejmowaniu i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć istotnych dla społeczności lokalnej. Konwent jest organizowany średnio raz na dwa miesiące, za każdym razem w innej gminie na terenie powiatu.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska