Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się wspólne posiedzenie...

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego.

Tematami posiedzenia Komisji i Zespołu były:
  1. Przedstawienie planu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2014 rok i jego zaopiniowanie.
  2. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT” i jej zaopiniowanie.
  3. Utrzymanie dróg w sezonie zimowym.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.
Gości powitał i przedstawił porządek obrad Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, który przewodniczył posiedzeniu pod nieobecność Starosty Gnieźnieńskiego.

Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa Powiatu na 2014 rok. Dla Komendy Powiatowej Policji planowana jest kwota 305.000 zł., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 5.605.000 zł. oraz 30.861 zł. z budżetu Powiatu. Kwota na zarządzanie kryzysowe to 7.000 zł., natomiast 5.500 zł wynosi dotacja Wojewody Wielkopolskiego na organizację szkolenia obronnego. Ponadto wydatki na drogi w 2014 roku wyniosą 6.087.446 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Komendant Powiatowy Policji Artur Sobolewski podziękował za pomoc i wsparcie w remoncie Komendy Powiatowej Policji. Nadmienił również, że udało się pozyskać środki finansowe, które sprawią, że Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie będzie jedną z najnowocześniejszych Komend w Polsce.

Następnie Pan Marek Kosmala przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT”, który został również pozytywnie zaopiniowany.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał uczestników posiedzenia z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2013/2014. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,78 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 6 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 19 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 33 pługi lekkie i średnie, a także 41 pługów ciężkich do odśnieżania. Ponadto w uzupełnieniu Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego poinformował, że firmą odpowiedzialna za utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym będzie SKANSKA S.A. Pod jej pieczą będzie 68,798 km dróg. Będą to drogi nr 190 (Kłecko-Gniezno), 260 (Gniezno – Witkowo), 197 (Gniezno- Kiszkowo), 434 (Łubowo- Iwno).

Kolejnym tematem było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2013 rok, finansowanych ze środków budżetu Powiatu.

Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 28.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 3.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 20.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 9.000 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5.000 zł.
Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 6.000 zł., natomiast na przeprowadzenie szkolenia obronnego 5.500 zł, refundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła również plan pracy na 2014 rok.
Na zakończenie Marek Kosmala podziękował za uczestnictwo członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.2013-11-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21452440

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno