Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W powiecie powstanie przedszkole specjalne

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska-Matanda oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko Marek Kozicki podpisali porozumienie

w sprawie przekazania przez Gminę Kłecko Powiatowi Gnieźnieńskiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku.

Na podstawie zapisów porozumienia Gmina Kłecko przekazuje Powiatowi Gnieźnieńskiemu obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego. Powiat Gnieźnieński na założenie i prowadzenie przedszkola uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie przeszło 480 tys. zł.Przedszkole specjalne zostanie utworzone w SOSW w Kłecku i rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 stycznia 2014 r. Rekrutacja przedszkolaków obejmie miesiące listopad i grudzień br.

W naszym powiecie nie istnieje ani jedno publiczne przedszkole specjalne. Założenia nowego projektu Powiatu powołującego do życia taką jednostkę Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku konsultował z 46 rodzicami 42 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w SOSW w Kłecku z gmin: Kłecko, Łubowo i Mieleszyn. Z konsultacji wynika między innymi, że: tylko 15% dzieci objętych było edukacją przedszkolną, ani jedno dziecko nie otrzymało edukacji dostosowanej do jego potrzeb, a 84% rodziców nie mając możliwości posłania dzieci do przedszkola specjalnego, odwlekało diagnozę swoich pociech do wieku szkolnego.

Edukacją przedszkolną objętych zostanie 8 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autystycznych.Edukacją i wsparciem objętych zostanie także 10 rodziców. Przedszkole gwarantować będzie codziennie 5 godzin zajęć (zajęcia tradycyjne, zgodne z podstawa programową MEN, wzbogacone o zajęcia specjalistyczne), dowóz na zajęcia oraz do domu po ich zakończeniu, wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz opiekę psychologa i pedagoga. Równolegle prowadzone będą specjalistyczne zajęcia indywidualne na które również zapewniony będzie dojazd: logopedyczne, terapii sensorycznej, rehabilitacyjne, hipoterapii i dogoterapii.

W ramach projektu do przedszkola zakupione będą ponadto zabawki, pomoce uczące podejścia równościowego do ról płci oraz plac zabaw. Wykonane zostaną także niezbędne remonty.Przewidziano także pogadanki dla rodziców, imprezy środowiskowe – integracyjne, a także wyjazdy kreujące u dzieci zainteresowanie światem.

2013-11-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21387924

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno