Dodatkowe godziny dla maturzystów

Około 1700 godzin lekcyjnych dodatkowo Zarząd Powiatu zdecydował się sfinansować dla uczniów ostatnich klas na odpowiednie przygotowanie ich do nowej matury. Od 17 stycznia do 15 kwietnia br. we wszystkich klasach maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zostanie tygodniowo przeprowadzonych dodatkowych 136 godzin lekcyjnych (w przeliczeniu na klasę 4 godziny więcej).Decyzja o dodatkowych godzinach lekcyjnych będzie kosztować budżet powiatu ok. 53 tys. zł. Ponadto w związku z nowymi standardami maturalnego egzaminu pisemnego szkoły ponadgimnazjalne zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny (np. odtwarzacze, programy i słowniki multimedialne itp.). Koszt zakupu sprzętu będzie wynosić ok. 20 tys. zł.

Nową maturę w dziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2005 będzie zdawało 1177 uczniów. Do egzaminu dojrzałości na starych zasadach przystąpi natomiast 988 osób.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska