Program dla osób niepełnosprawnych „STUDENT”

Osoby niepełnosprawne chc±ce zdobyć wykształcenie na poziomie wyższym mog± skorzystać z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu STUDENT. Program jest realizowany od 1 stycznia 2005 r. Obejmuje on zwrot kosztów nauki w szkole wyższej.Szczegółowe informacje na temat programu można otrzymać w Oddziale Wielkopolskiego PFRON pod nr tel. 843 55 16 (-17 lub -18) wew. 23, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska