Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wielkopolska jednym głosem

Arcybiskup Gnieźnieński Prymas Polski, Arcybiskup Poznański, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Gnieźnieński, Starosta Poznański, Prezydent Gniezna oraz Prezydent Poznania...

– to sygnatariusze podpisanego w dniu 22 października listu intencyjnego w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w Rezydencji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Po podpisaniu listu w auli kurii metropolitarnej w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której ze zgromadzonymi dziennikarzami spotkali się sygnatariusze listu.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki omówił podstawowe punkty podpisanego chwilę wcześniej listu. Metropolita Poznański podkreślił wspólną wolę wszystkich stron do obchodzenia uroczystości razem – jako ważne wydarzenie w historii Polski i Kościoła. W liście zapisano, iż przyjęcie Chrztu przez Mieszka w 966 roku było wydarzeniem najściślej związanym z dzisiejszą Wielkopolską. Nie wolno jednak zapominać, iż było ono również kluczowym wydarzeniem w historii całego kraju. Sygnatariusze listu wyrazili deklarację potrzeby przygotowania wspólnego programu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Program ma obejmować harmonogram uroczystości rocznicowych oraz ramową listę inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i religijnych towarzyszącym obchodom. Wspólny wielkopolski program obchodów ma zostać przygotowany do końca 2013 roku. W tym celu został oficjalnie powołany wspólny Komitet Organizacyjny jako platforma koordynacji wszelkich działań związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Do końca bieżącego roku winna również ruszyć specjalna witryna internetowa dedykowana jubileuszowi Chrztu Polski. Strony dostrzegły również konieczność bliskiej współpracy z mediami opartej na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.

Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk dodał, iż dziś wszyscy mamy to szczęście, że zbliżającą się 1050. rocznicę Chrztu Polski możemy obchodzić wspólnie. Zbliżający się jubileusz jest swego rodzaju rekompensatą za wydarzenia z roku 1966, kiedy to nastąpił całkowity rozdział między uroczystościami kościelnymi i państwowymi.

Krzysztof Dudek Dyrektor Narodowego Centrum Kultury dopowiedział, że do obchodów uroczystości jubileuszowych włączył się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zlecił Narodowemu Centrum Kultury przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjno – edukacyjnej dotyczącej jubileuszu Chrztu Polski.

Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski wzmocnił wypowiedź Prymasa Polski, że agendy rządowe chętnie włączają się do wspólnych obchodów kościelno – państwowych.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak stwierdził, iż do zbliżającej się rocznicy region przygotowuje się już od pewnego czasu. Marszałek w skrócie wymienił wszystkie dotychczasowe inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w ramach ZPORR 2004 – 2006 oraz WRPO 2007 – 2013. Wszystkie miejsca i kluczowe obiekty związane z kolebką państwa polskiego zostały zmodernizowane dzięki euro funduszom. Marszałek wspomniał o inwestycjach na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim, jak również w grodach w Grzybowie i Gieczu. Marszałek wyraził również swego rodzaju zaniepokojenie postępującym brakiem wiedzy polskiego społeczeństwa na temat historii powstania państwa polskiego.

Ryszard Grobelny Prezydent Poznania wskazał na trzy ważne aspekty jubileuszu. Po pierwsze na rangę wydarzenia, na jego ideę, jak również na charakter przekazu – na konieczność dotarcia do jak największej grupy Polaków, w tym szczególnie do młodych ludzi w nowoczesny sposób, przystający do aktualnych czasów.

Jan Grabkowski Starosta Poznański dodał, że Powiat Poznański chętnie włącza się w jubileusz obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ze swej strony wyraził osobistą refleksję, iż kiedy w roku 1966 uczestniczył w obchodach Milenium Chrztu Polski jako mały chłopiec, przez myśl mu nie przeszło, że za kolejne 50 lat będzie jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu.

Prezydent Gniezna Jacek Kowalski również potwierdził pełną gotowość i zainteresowanie wspólnymi obchodami jubileuszu. Dodał, że piastowskie Gniezno jako miejsce koronacji pierwszych pięciu królów Polski ma znaczącą rolę do odegrania w ramach zbliżających się uroczystości.

Jako ostatni głos zabrał Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który niejako podsumowując wypowiedzi przedmówców stwierdził, iż przed wszystkimi osobami i instytucjami współorganizującymi obchody jubileuszu Chrztu Polski stoi wielkie wyzwanie zmiany świadomości i wiedzy Polaków co do początków państwa polskiego. Nawiązując do słów Marszałka, Starosta dodał, iż należy przywrócić Wielkopolsce należną rangę i znaczenie, jakie region Major Polonia odegrał w procesie kształtowania się zrębów państwa na przełomie X/XI wieku. Podczas konferencji został również zaprezentowany jeden z czterech plakatów edukacyjnych przygotowanych w ramach zadania „Kultura Piastów dla dzieci” (w ramach projektu unijnego pn. „Tu powstała Polska”) oraz kolejny piąty plakat pn. „Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa w Polsce”, który został już teraz przygotowany na okoliczność obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Starosta wspomniał również, że wszystkie kluczowe miejsca, o których dziś mowa – Gniezno, Lednica, Poznań – stanowią rdzeń Szlaku Piastowskiego zmienionego w ostatnich trzech latach w ramach współpracy dwóch województw i przy honorowym wsparciu marszałków (wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego).

2013-10-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379615

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno