Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Start ZPORR 3.4 - do 65% dotacji dla mikroprzedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Wdrażająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wyznaczył Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie do wdrażania na terenie woj. wielkopolskiego Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa.

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynia się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania, jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim.

Budżet na wsparcie finansowe projektów w ramach Działania 3.4 na terenie województwa wielkopolskiego wynosi 4 miliony euro ze środków publicznych, w tym 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 milion euro z budżetu państwa.

Beneficjenci to mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z pomocy nie może jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji;
 • prawa do 25% i więcej udziału w zysku;
 • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Formy i wysokość wsparcia:
Poziom dofinansowania ze środków publicznych dla indywidualnego projektu doradczego:

 • nie może być wyższy niż kwota 5000 euro oraz
 • nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja dla indywidualnego projektu inwestycyjnego:

 • nie może być wyższa niż kwota 50 000 euro oraz
 • nie może przekroczyć 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Poznań lub 65% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż m. Poznań.

Dofinansowywane będą wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego (projekty doradcze na rzecz firm, które posiadają siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego oraz projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego).

Wnioski o pomoc finansową wypełnione w Generatorze Wniosków wraz z załącznikami należy składać do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, której funkcję pełni Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, gdzie będą one poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej ARR S.A w Koninie w ciągu 60 dni od wyznaczonych terminów składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc finansową znajdują się w

wytycznych dla wnioskodawców.

Ustalono następujące terminy składania wniosków:

I termin: 15.02.2005
II termin: 16.05.2005
III termin: 19.08.2005
IV termin: 25.10.2005
każdorazowo do godziny 15.00.

Informacje telefoniczne nt. Działania 3.4 można uzyskać pod nr tel.:

 • GARG - Punkt Konsultacyjny Gniezno (061) 426 45 34
 • Zamiejscowy Punkt Informacyjny ZPORR w Gnieźnie (061) 425 02 90

  Pytania można kierować na adres biuro@garg.pl oraz zporr@arrkonin.org.pl. Więcej informacji również na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. oraz www.arrkonin.org.pl  2005-01-11
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21444889

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno