Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” we Wrześni - podsumowanie szkolenia

W dniu 16 października br. w Hotelu Kosmowski we Wrześni odbyło się szkolenie Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W szkoleniu uczestniczyły osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie dedykowane było przede wszystkim osobom, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikami szkolenia osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące. Celem szkolenia, było przekazanie kompleksowej wiedzy na temat możliwości jakie oferują fundusze europejskie na otwarcie własnego biznesu, w formie dotacji lub pożyczek. W trakcie spotkania zainteresowani mogli konkretnie dowiedzieć się jakie instytucje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutują osoby chętne do pozyskania dotacji 40 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej. Obecnie największe szanse na pozyskanie dotacji mają:
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne po 50 roku życia,
  • osób bezrobotne niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawców.
Ofertę dotacji i bezpłatnych szkoleń zaprezentował przedstawiciel Euronauki Michał Bittner, natomiast konsultantka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie Justyna Jastrzębska omówiła szczegółowo zasady przyznawania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo objaśniono zasady korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE.

Swoją ofertę przedstawiła również Alicja Vogel ze Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. SOCWP proponuje m.im.: mikropożyczki w ramach projektu „Moja firma z pożyczką”. Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa. Pożyczki skierowane są zarówno dla osób bezrobotnych, pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo np. studentów. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% w skali roku.

W drugiej części szkolenia podczas warsztatów konsultantka PIFE Katarzyna Gałka-Sztandera przedstawiła podstawowe kryteria i dokumentację niezbędną w procesie aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – formularz rekrutacji i biznesplan.
Konsultantki w trakcie szkolenia szczegółowo odpowiadały na liczne pytania osób obecnych na szkoleniu.

Po szkoleniu wielu uczestników twierdziło, że największą zaletą spotkania była możliwość wymiany doświadczeń. Ponadto dzięki warsztatom uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać przykłady nieprawidłowości i błędów popełnianych w procesie aplikowania o środki unijne. Osoby planujące otwarcie firmy miały również okazję odkryć swoje mocne strony oraz zastanowić się nad rozwojem własnego biznesu.

Osoby, którym nie udało się dotrzeć na szkolenie oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich po dodatkowe informacje.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 02 90 
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2013-10-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356087

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno