Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowa Strategia Powiatu Gnieźnieńskiego – zapraszamy na konsultacje społeczne

Powiat Gnieźnieński od początku swego funkcjonowania stawia duży nacisk na planowanie strategiczne. Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta...

uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w 2000 roku i obejmowała okres realizacji od 2000 do 2005 roku włącznie.

Z kolei aktualnie obowiązujące dokumenty: Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013 oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013, określające ogólne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszej „małej ojczyzny”, funkcjonują w dobiegającej już powoli końca perspektywie finansowej na lata 2007-2013. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął czynności mające na celu kontynuację działań strategicznych powiatu.

W maju 2013 roku powołany został zespół do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. W jego skład weszli przedstawiciele różnych środowisk lokalnych, m. in.: organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, instytucji działających na rzecz: promocji przedsiębiorczości, rozwoju kultury, ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Efektem kilkumiesięcznej pracy zespołu jest opracowanie dokumentu pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Przygotowany materiał został podzielony na kilka części i przedstawia scenariusz rozwoju naszego powiatu do 2020 roku. Wynika on m. in. z diagnozy stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, a także analizy jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dokument wyznacza wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, jak również zawiera zestawienie projektów przewidzianych do realizacji.

W celu przybliżenia mieszkańcom treści programu, jak najlepszego dostosowania go do lokalnych uwarunkowań, a przez to spełnienia w najwyższym możliwym stopniu związanych z nim oczekiwań, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza do zapoznania się z projektem przygotowanego dokumentu. Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do wytyczonych w nim kierunków rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego. Państwa uwagi i sugestie co do podejmowanych działań są dla nas bardzo cenne, dlatego zachęcamy i namawiamy do włączenia się do prac nad tym materiałem. Wyrażamy przekonanie, że Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 będzie swoistym drogowskazem, którym kierować się będziemy przy realizacji wielu inwestycji i projektów. Jednocześnie ufamy, że złożone wnioski, opinie i propozycje będą miały wpływ na finalną wersje dokumentu, pozwalając dookreślić ostateczny obszar i rodzaj działań lokalnych władz do 2020 roku.

Projekt Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 został zamieszczony na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl, natomiast opinie i uwagi można zgłaszać na adres: trojanowski@garg.pl.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 04.10.2013 r. do 18.10.2013 r.


Załącznik do pobrania:
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21402566

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno