II edycja „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim”

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego wydał II edycję „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim”. Jest on jednym z projektów Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w obszarze poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej mieszkańców, ożywienia gospodarczego i walki z bezrobociem.Informator stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera on wszystkie niezbędne adresy wraz z telefonami instytucji, do których należy udać się, aby móc zarejestrować firmę. Opisuje on prostym i zrozumiałym językiem dla przeciętnego mieszkańca powiatu krok po kroku, co należy zrobić, by uruchomić własną firmę. Informator jest dostępny bezpłatnie w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. Informator został przygotowany przez Juliusza Trojanowskiego we współpracy z Jarosławem Grobelnym i Barbarą Rodziewicz (Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.).