Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Inwestycja w oświatę – ruszyła rekrutacja szkół i przedszkoli!

1 sierpnia 2013 roku powiat gnieźnieński przystąpił do realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli...

– powiat gnieźnieński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada inwestycję w proces doskonalenia nauczycieli i jego unowocześnienie. Obejmie on wszystkie działania: od diagnozy potrzeb szkoleniowych, przez szkolenia i warsztaty, aż po pomoc nauczycielowi we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału funkcjonujących w powiecie placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych w Gnieźnie i Kłecku oraz Biblioteki Pedagogicznej. Zakłada się, że możliwe będzie zorganizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie powiatu, których łączy chęć dokształcenia się w tym samym kierunku lub próba rozwiązania wspólnych dla nauczycieli lub szkół problemów.

Szczególny nacisk na doskonalenie położony zostanie na te obszary edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz także pomoże dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa. Równolegle do doskonalenia w poszczególnych szkołach lub przedszkolach utworzone zostaną – na poziomie powiatu – 4 sieci współpracy, w ramach których dyrektorzy i nauczyciele z różnych miejscowości będą dzielić się doświadczeniami oraz wypracowywać nowe rozwiązania wspólnych problemów.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe pobrać można na stronach internetowych powiatu gnieźnieńskiego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku. Na kompletne formularze czekamy do 12 września 2013 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie dyrektorzy poinformowani zostaną 19 września. Listę rankingową szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy na stronie internetowej powiatu i Poradni. Projektem objętych zostanie 8 przedszkoli i 56 szkół z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

2013-09-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352161

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno