Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zakończono I etap prac na punkcie widokowym w Dusznie

Powiat Gnieźnieński inwestuje w turystykę poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest stworzenie punktu widokowego na Wale Wydartowskim w miejscowości Duszno, gm. Trzemeszno.

Właśnie zakończyły się roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu I części punktu widokowego, tj. na wykonaniu tzw. małej architektury. W roku przyszłym dzięki pomocy z samorządu wojewódzkiego powinna zostać wybudowana wieża widokowa.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2002 od zakupu przez Powiat Gnieźnieński części działki nr 86/1, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW 13010 położonej we wsi Duszno, gmina Trzemeszno o powierzchni 0,025 ha. W dniu 4 września 2003 r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych - punkt widokowy w Dusznie na obszarze części działki o nr ewid. 86/1 - Gmina Trzemeszno.

Teren miejsca widokowego został podzielony na trzy części:

  • pierwsza obejmuje plac manewrowy dla samochodów i autobusów
  • druga to miejsce odpoczynku na którym usytuowane są trzy rzędy zadaszonych siedzisk na 36 osób. Mała architektura wykonana jest z drewna dębowego dwustronnie struganego o gładkich powierzchniach.
  • trzecia część działki przeznaczona jest pod wieżę widokową o wysokości 12 m wykonaną z drewna modrzewiowego kl. I. Całość konstrukcji zostanie zaimpregnowana środkami owadobójczymi i ognioochronnymi. Zostanie również wykonana instalacja odgromowa.

Do punktu widokowego kierują przejezdnych znaki drogowe. Tablice informujące o atrakcji punktu widokowego na Wale Wydartowskim znajdują się przy drodze Gniezno - Strzelno w okolicy Trzemeszna, za Lubiniem w pobliżu krzyżówki na Wydartowo, w Kruchowie oraz przy drodze bezpośrednio prowadzącej do miejscowości Duszno.

Punkt widokowy na Wale Wydartowskim to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższy punkt Powiatu Gnieźnieńskiego, czwarte wzniesienie w Województwie Wielkopolskim. Wał jest wzgórzem morenowym - pozostałością zlodowacenia bałtyckiego, w przeszłości był ważnym punktem strategicznym. W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. W 1956 roku wieża spłonęła od uderzenia pioruna, niedługo po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową, również drewnianą o wysokości 50 m. W późniejszym czasie została zastąpiona konstrukcją metalową o wysokości 25 m. Ostatnia wieża została rozebrana w latach 60 - tych XX wieku. Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna, w kierunku północno-wschodnim widoczna panorama Mogilna, w kierunku południowo-wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie

Punkt widokowy już wkrótce powinien stać się ciekawą atrakcją turystyczną Powiatu Gnieźnieńskiego, co pośrednio powinno wpłynąć na zwiększenie ruchu turystycznego na terenie powiatu. Zwiększony ruch turystyczny to z kolei szansa dla okolicznych mieszkańców na pracę sezonową w branży około turystycznej tzn. punkty gastronomiczne, parkingi, usługi turystyczne i in.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska2004-12-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21378004

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno