Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
zwolnionych w 2013 r. z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi.
Programem objętych będzie 20 osób.
Program realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie do 31.12.2013 roku

W ramach programu:
  • wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na specjalistyczny proces poradnictwa zawodowego w trakcie którego, wspólnie z doradcami zawodowymi, opracują ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania,
  • 8 osób będzie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym „Obsługa wózków jezdniowych”,
  • 3 uczestników programu zostanie skierowanych na szkolenie indywidualne zgodnie ze złożonymi wnioskami o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną,
  • 5 osób zostanie skierowanych na staże trwające po 3 miesiące,
  • 1 osoba będzie mogła skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • 3 osoby zostaną skierowane do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników zarejestrowane w PUP w Gnieźnie oraz pracodawców zainteresowanych stworzeniem nowego miejsca pracy dla w/w osób.

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy -pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).


2013-07-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21363521

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno