Drogowcy przygotowani do zimy

Powiatowy Zarząd Dróg jest przygotowany do akcji zima 2004/2005. Na mocy rozstrzygniętego przetargu utrzymaniem zimowym dróg zajmować się będzie 6 firm, z którymi zostały podpisane umowy na utrzymanie 533 km dróg miejskich i poza miejskich Powiatu Gnieźnieńskiego.


Drogi miejskie utrzymywane będą w III i IV standardzie zimowego utrzymywania tj. odśnieżania na całej długości i szerokości po ustaniu opadów śniegu. Jezdnia posypywana będzie po odśnieżeniu mieszaniną piasku z solą.

Drogi poza miejskie utrzymywanie będą w IV i V standardzie tj. jezdnia odśnieżana będzie na całej szerokości po ustaniu opadów śniegu. Po zapewnieniu przejezdności drogi będą posypywane.

Do sporządzenia mieszaniny piasku z solą przewidziano zakup 200 ton soli i 1300 ton piasku.

Aby zapewnić jak najszybszą i skuteczną przejezdność dróg Powiatowy Zarząd Dróg będzie pełnił dyżury.

Przypomnijmy, na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gnieznem ulice miejskie w Gnieźnie będzie utrzymywać Prezydent Miasta Gniezna.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska