Wkrótce powstanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Trwają prace mające na celu uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Sprawą tą zajmowała się m.in. zwołana niedawno Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, przewodniczącym której jest Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.
Celem powstania Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest utworzenie zintegrowanego punktu przyjmowanie i selekcji zgłoszeń o sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Krótko mówiąc, w razie potrzeby mieszkańcy powiatu dzwoniąc pod nr 112 będą mogli liczyć na szybką reakcję i pomoc odpowiednich służb, takich jak policja straż pożarna czy pogotowie ratunkowe.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostanie zlokalizowane w straży pożarnej. W dniu 15 listopada br. został rozstrzygnięty przetarg na modernizację obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Remont będzie kilkuetapowy. Prace rozpoczynające się w tej chwili a mające również związek z budową Centrum potrwają do 2007 roku. Dzięki nim zostaną rozbudowane garaże, powstaną pomieszczenia socjalne dla załogi, ściana do ćwiczeń, zaplecze kwatermistrzowskie i oczywiście Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Inwestycja warta 6.000.000 zł. zostanie sfinansowana głównie ze środków budżetu Państwa. Powiat zarezerwował na jego budową środki zarówno w budżecie tegorocznym, jak i w roku 2005.Agnieszka Rzempała-Chmielewska