Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych w Gnieźnie

W dniach 4 i 5 listopada 2004 odbył się w Gnieźnie Zjazd Wyborczy Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Obrady Zjazdu otworzył Starosta Jacek Kowalski. Organizatorem Zjazdu była Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego prowadząca Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.
Na rozpoczęcie pobytu członkowie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych zwiedzili miasto Gniezno. Byli min. w Katedrze Gnieźnieńskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego. W pierwszym dniu zajęcia merytoryczne rozpoczął panel dyskusyjny nt. "Analiza SWOT oferty Wieloletniego Programu na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości UE w Polsce", prowadzony przez Pana Tomasza Kiliańskiego z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o.

W dniu następnym uczestnicy zjazdu zapoznali się z ofertą współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. a Funduszami Poręczeniowymi w Polsce przedstawioną przez Marka Janickiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży BGŻ. Tomasz Kiliański z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. podsumował ofertę Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Wiceprezes GARG Juliusz Trojanowski zaprezentował przedstawicielom Funduszy Poręczeniowych z całej Polski, Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gnieźnie działający w ramach Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Dla przypomnienia Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych od samego początku jej funkcjonowania. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna oraz Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo. Kapitał Funduszu wynosi 660.800,00 zł. Celem Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny naszego regionu. Fundusz wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. W Polsce działa 50 Funduszy Poręczeniowych mających zarówno zasięg regionalny jak i lokalny taki jak w naszym powiecie. Kapitał wszystkich Funduszy Poręczeniowych w Polsce to kwota sięgająca 350 mln zł.

Po części merytorycznej odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia. Po rezygnacji z funkcji Prezesa KSFP Krzysztofa Margola piastującego to stanowisko od trzech kadencji dokonano wyboru nowych władz. Prezesem KSFP został Jerzy Nazaruk z Lubelskiego Fundusz Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Lublinie.

Juliusz Trojanowski


Galeria

Rejestracja uczestników Zjazdu KSFP
Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej
Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego
Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego
Wykład Tomasza Kiliańskiego
Uczestnicy Zjazdu KSFP podczas wykładu
Uczestnicy Zjazdu KSFP podczas wykładu
Przywitanie gości i uczestników Zjazdu KSFP przez Prezesa GARG Jarosława Grobelnego
Obrady Zjazdu KSFP otworzył Starosta Jacek Kowalski
Wystąpienie przedstawiciela PARP Tomasza Sypuły
Przedstawienie oferty BGŻ przez Dyrektora Marka Janickiego
Sala obrad Zjazdu KSFP
Prezentacja Tomasza Kiliańskiego
Przedstawienie Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przez Wiceprezesa GARG Juliusza Trojanowskiego
Sala obrad Zjazdu KSFP
Konferencja prasowa z udziałem nowego Prezesa KSFP Jerzego Nazaruka (pierwszy z lewej) i odchodzącego Krzysztofa Margola (w środku)


2004-11-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20748721

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno