Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat Gnieźnieński wspiera kulturę

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego postanowił o przydziale środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury 10 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Kwota przyznanej w roku 2013 dotacji wyniosła ponad 17 tys. złotych.

W ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Celem konkursu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań, które wzbogacają ofertę kulturalną Powiatu oraz mogą przyczynić się do promocji Powiatu na arenie krajowej i międzynarodowej. Na podstawie złożonych ofert, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu propozycję przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.

Podczas oceny i ostatecznego wyboru zadań do realizacji wybrano 10 ofert, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Uroczystego podpisania kolejnych umów dokonano 14 maja w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Uczestnikami spotkania były także organizacje, które ze względu na termin organizowanych imprez kulturalnych swoje umowy podpisały wcześniej. Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich dotowanych organizacji.

W ramach zadań współfinansowanych przez Powiat Gnieźnieński w zakresie pożytku publicznego odbyły się do tej pory piknik motoparalotniowy, organizowany wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy w Gnieźnie oraz impreza organizowana przez Stowarzyszenie „Ośla Ławka” pod nazwą „Widok na Gniezno”, obejmująca między innymi prelekcje na temat zmian w warstwie społecznej miasta i powiatu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Najbliższe wydarzenia dofinansowane przez Powiat Gnieźnieński to rozpoczynające się już dzisiaj „Dni Pary” na terenie parowozowni gnieźnieńskiej, które potrwają do 18 maja 2013 roku i są organizowane wraz z Instytutem Promocji i Rozwoju Kolei oraz „X Dni z Kulturą Żydowską i Izraelską” na które zapraszamy 19 maja do Kłecka.

Przeznaczone z budżetu Powiatu środki na wsparcie działań z zakresu kultury w roku 2013, wynoszą łącznie ponad 1.100.000 złotych.

Imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2013 roku

„Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – zadanie realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego PRL IV/1/Aa/79

Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Opis zadania
1
Stowarzyszenie Wielkopolanie

Wakacje na szlaku Piastowskim

Impreza krajoznawczo-kulturalna
2
Stowarzyszenie  Promyk Dębnica
Obrzędy i zwyczaje ludowe

Impreza artystyczno-kulturalna

3

Polski Związek Niewidomych koło Gniezno

Kultywowanie tradycji ludowych przez osoby niewidome
i niedowidzące

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów nawiązujących do historii i tradycji miasta i powiatu.

4

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy

Kultywowanie tradycji lotniczych wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego – piknik motoparalotniowy – historia lotniska Gniezno-Nałęcz, zawody zdalnie sterowanych modeli latających, konkurs na najładniejszy model samolotu bojowego z II wojny światowej – ich historia wraz z pokazami walk powietrznych oraz zawody latawcowe.

piknik motoparalotniowy – historia lotniska Gniezno-Nałęcz, zawody zdalnie sterowanych modeli latających, konkurs na najładniejszy model samolotu bojowego z II wojny światowej – ich historia wraz z pokazami walk powietrznych oraz zawody latawcowe.

5

Towarzystwo Wielkopolska-Izrael

X Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej

Festiwal Kultury Żydowskiej (koncert, wystawa prac artystycznych, wykład, degustacja potraw tradycyjnych)

6

Gnieźnieński Uniwersytet III Wieku

Szkoła Superbabć i Superdziadków

Warsztaty, zajęcia mające na celu zmianę wizerunku osób starszych, pomogą nabyć nowe umiejętności
i kompetencje. Zajęcia będą próbą połączenia tradycji i nowoczesności.

7

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej

Słowiańskie korzenie – sprawniejsza przyszłość

Warsztaty – uczestnicy poznają znaczenie regionu w dziejach i rozwoju państwowości polskiej – w formie zawodów i turniejów.

8
ZHP – Hufiec Gniezno

Sto lat harcerskiej służby ziemi gnieźnieńskiej

Cykl imprez (obrzędy nocy świętojańskiej, gra miejska „O włócznię świętego Maurycego”, jarmark specjalności, koncert sto piosenek na stulecie)

9
Stowarzyszenie „Ośla Ławka”

Widok na Gniezno: wielokulturowe miasto sprzed lat

Impreza kulturalna mająca na celu przybliżenie historii, tradycji oraz wielonarodowego charakteru miasta Gniezna z uwzględnieniem zmian w warstwie wizualnej. Próba ukazania zmian (społeczno-kulturowych) w Gnieźnie i Powiecie na przestrzeni ostatnich 70 lat. Forma: prelekcje, przedstawienia parateatralne oraz w formie kabaretu.

10

Stow. Instytut Rozwoju
i Promocji Kolei

Dni Pary

Impreza kulturalno-historyczno-turystyczna, celem jest przybliżenie historii kolei i rozwoju tego środka transportu, podczas festynu będzie można zwiedzać parowozownię w Gnieźnie i podziwiać sprowadzone na tę okazje parowozy. Ponadto zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące: koncerty, wystawy, plenery oraz spektakle teatralne.


2013-05-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376290

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno