Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Ekologia – zielone okno na świat” czyli VIII edycja konkursu „Ekoludek”

W dniu 16 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury w Gnieźnie odbyło się podsumowanie VIII już edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekoludek”...

, którego organizatorami byli Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz ze Szkolnym Klubem Przyjaciół Przyrody „Ekoludek”. Patronat nad konkursem objęła pani Sidonia Jędrzejewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: „Ekologia – zielone okno na świat”.

Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie wśród uczniów placówek specjalnych proekologicznych postaw oraz zaangażowania i aktywnego działania na rzecz ekologii i poprawy środowiska naturalnego, racjonalnej gospodarki odpadami, oszczędności wody oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Ponadto konkurs rozwija wrażliwość estetyczną oraz umiejętności plastycznej wypowiedzi uczniów na ekologiczne tematy.

Konkurs skierowany był do placówek specjalnych z powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów słupeckiego, wrzesińskiego, konińskiego.

W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie z 7 placówek z powiatu gnieźnieńskiego SOSW nr 1 w Gnieźnie, SOSW nr 2 w Gnieźnie, SOSW z Kłecka, ZSS im. J. Korczaka z Gniezna, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna oraz z 2 placówek spoza naszego powiatu: SOSW ze Słupcy, SOSW z Konina oraz ZSS z Wrześni.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wpłynęły 92 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace były kolorowe, ciekawe i zgodne z motywem konkursu.

Komisja oceniająca nagrodziła -I miejscem pracę Magdaleny Wiśniewskiej z WTZ w Gnieźnie, II miejsce otrzymała praca autorstwa Alicji Grubczak ze SOSW nr 1 w Gnieźnie, III miejscem została nagrodzona praca Zuzanny Banach z ZSS im. J. Korczaka w Gnieźnie. Ponadto Komisja przyznała 5 nagród specjalnych im. B. M. Jacoszka.

Program spotkania obejmował także trzy prezentacje sceniczne o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów SOSW w Słupcy oraz SOSW nr 1 w Gnieźnie i SOSW nr 2 w Gnieźnie.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz wykonawcy prezentacji otrzymali dyplomy oraz nagrody i drobne upominki.

Specjalne podziękowania za trud i zaangażowanie w rozwój świadomości ekologicznej dla nauczycieli i opiekunów złożyła pani Alina Kujawska-Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto pani Alina Kujawska-Matanda złożyła gratulacje laureatom konkursu oraz dzieciom i młodzieży, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach ekologicznych.

Tegoroczna edycja konkursu dostarczyła wszystkim uczestnikom sporej dawki emocji i wrażeń. Wzmocniła także ich zainteresowanie ekologią.

Forma edukacji ekologicznej jaką jest coroczna organizacja konkursu nie tylko kształtuje postawy współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, ale także upowszechnia wiedzę o problemach ekologii oraz zachęca do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody.

Jak co roku, wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć od 11 czerwca 2013r. na pokonkursowej wystawie prac plastycznych w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 11 czerwca 2013 o godz. 12.00.

2013-04-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369961

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno