Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posiedzenie Powiatowej RadyDziałalności Pożytku Publicznego

Uchwałą Nr 773/2013 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 marca 2013 r. została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję.

Pierwsze posiedzenie Rady zostało zwołane przez Starostę Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka w dniu 11 kwietnia br. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia,Starosta Dariusz Pilak wręczył członkom Rady akty powołania. W dalszej części spotkania Radadokonała wyboru swojego zarządu.Przewodniczącym został Wicestarosta Robert Andrzejewski, Wiceprzewodniczącą Pani Maria Brykczyńska, Sekretarzem Pan Jan Gorzelańczyk.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej podstawowych zadań należy:
  • opiniowanie projektów strategii powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015:

Robert ANDRZEJEWSKI - Wicestarosta Gnieźnieński - przewodniczący Rady
Maria BRYKCZYŃSKA - Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie - wiceprzewodnicząca Rady
Jan GORZELAŃCZYK - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - sekretarz Rady

Pozostali członkowie Rady:

Michał POWAŁOWSKI - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA - Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Bolesław CIESIELCZYK - Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie
Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Ryszard POLASZEWSKI - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno
Stanisław KRÓL - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI - Towarzystwo Miłośników Gniezna
Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Lucyna MUNIAK - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej2013-04-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352091

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno