Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Energooszczędnie w powiecie

W dniu 18.03.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie poruszające tematykę odnawialnych źródeł energii zorganizowane przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa ...

,Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie.

Seminarium odbyło się pod hasłem: „Buduj energooszczędnie! Znaczenie odnawialnych źródeł energii w budownictwie XXI wieku” i dotyczyło korzyści ekonomicznych i ekologicznych płynących z zastosowania OZE w budownictwie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem- uczestniczyli w nim parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Poznańskiego i Wągrowieckiego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściciele gospodarstw rolnych, mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, studenci Instytutu Ochrony Środowiska PWZSZ, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 iZSP nr 3.

Spotkanie otworzył Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, podkreślając, że seminarium ma na celuspojrzenie na energię odnawialną od strony praktycznego jej zastosowania tj. pokazania możliwości stosowania OZE w budownictwie oraz korzyści zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych płynących z zastosowania OZE w naszych domach. Jest to szczególnie ważne dla tych wszystkich, którzy budują lub planują budowę własnego domu, ale również dla tych którzy remontują lub myślą o zmianie sposobu ogrzewania – mówił Starosta Gnieźnieński. Zaproszonych gości powitała i spotkanie poprowadziła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Budownictwo energooszczędne jest innowacyjną, inteligentną technologią budownictwa, umożliwiającą budowę budynku o niskim zużyciu energii, a co za tym idzie niskich kosztach eksploatacji poprzez ograniczenie zużycia energii w zakresie ogrzewania budynku czy podgrzania wody użytkowej. O zaawansowanych technikach automatycznych i informatycznych pozwalających na automatyzację funkcji w budynku opowiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak.

Jakub Pająkiewicz i Łukasz Siedleckipokazali w jaki sposób obniżyć koszty eksploatacji budynku, by uzyskać wysoki komfort cieplny. Prelegenci przedstawili elementy wpływające na obniżenie kosztów użytkowania budynku, które muszą być zaprojektowane i wykonane na etapie realizacji obiektu. Omówiono m in. wpływ kształtu i konstrukcji budynku, ocieplenia, wpływ mostków termicznych, szczelności powietrznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych na komfort oraz koszt użytkowania budynku.Pan Piotr Nowakwyjaśnił natomiast pojęcie pompy ciepła i zasad działania, doboru i projektowania instalacji grzewczych. Przedstawił wady i zalety instalacji monowalentnychi biwalentnych, a także kryterium doboru systemu grzewczego.

Energia odnawialna wymaga również nakładów finansowych dlatego na spotkaniu nie zabrakło szerokiego spojrzenia na możliwości dofinansowania OZE poprzez możliwości korzystania z kredytów, dotacji z Banku Ochrony Środowiska oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dr inż. Daria Zielińska – Szymaniak po raz pierwszy przedstawiła nowe warunki kredytowania, w związku z umową zawartą przez Bank Ochrony Środowiska zWFOŚiGW.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wszystkich mieszkańców powiatu.
2013-03-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361813

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno