O działalności pożytku publicznego

W dniu 26 października o godz. 10.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbyło się spotkanie władz Powiatu Gnieźnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku ze zmianą zasad finansowania działalności pożytku publicznego.
Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników
  2. Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – szanse, zagrożenia
  3. Możliwosci współpracy „III sektor – Samorząd” – przedstawienie sfer zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom społecznym (pomoc społeczna, oświata, wychowanie, sport, promocja)
  4. Dyskusja
  5. Wybór przedstawicieli do Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
  6. Zakończenie spotkania


Agnieszka Rzempała-Chmielewska