Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowa „Perspektywa” PUP w Gnieźnie

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał w 2013 roku prawie 4,5 mln złotych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie kontynuuje tym samym realizację projektu pn. „Perspektywa”. Niniejszy projekt w kwocie 4 481 477,20 zł. będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych w wieku 15 -30 lat, bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych z terenów wiejskich. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD). Celem zastosowania IPD dla wszystkich uczestników projektu jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego, co pozwoli na kompleksową analizę ich potrzeb i oczekiwań.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie między innymi kursy z zakresu: przedsiębiorczości, szkolenia dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, szwaczek – wykonywania prac w zakresie tapicerstwa oraz obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. PUP w Gnieźnie prowadzić będzie również szereg kursów indywidualnych. Dzięki pozyskanym środkom realizowane będą także staże. Zainteresowani będą mogli ponadto skorzystać z usług doradcy zawodowego oraz ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2008 r. Dzięki dodatkowym środkom będzie mógł być kontynuowany do końca 2013 roku. W tym okresie zaktywizowano łącznie 2 439 osób (w tym 1 550 kobiet oraz 889 mężczyzn). Całkowita wartość projektu (od początku jego realizacji) wyniosła: 20 952 852,86 zł

Warto dodać, że w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została zbadana efektywność zatrudnienia osób bezrobotnych korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. W województwie wielkopolskim, spośród 31 powiatów ziemskich, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uplasował się na 1. pozycji z efektywnością na poziomie 90,6% (!), przy średniej wojewódzkiej na poziomie 66,3%.

Więcej informacji na temat projektu oraz kompleksowej oferty skierowanej dla osób bezrobotnych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 oraz na www.pup-gniezno.pl.2013-02-05
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21358975

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno