Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Jubileusz 15 – lecia działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, Koło w Gnieźnie

9 stycznia 2013 r. gnieźnieńskie koło Polskiego Klubu Ekologicznego świętowało 15 – lecie swojego istnienia. Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zawiązał się 5 grudnia 1997 roku z inicjatywy nauczycieli biologii.

Klub obecnie liczy ponad sześćdziesięciu członków, miłośników przyrody, dostrzegających konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka. Przez piętnaście lat istnienia Koła prezesem Klubu jest pani Maria Brykczyńska, nauczyciel biologii, natomiast funkcję v-ce prezesa pełni pani Grażyna Bernaciak.

Podczas jubileuszowej uroczystości prezes Maria Brykczyńska przybliżyła uczestnikom dotychczasowe dokonania klubu, z których większość to cykliczne wydarzenia takie jak: młodzieżowe forum ekologiczne, rajdy rowerowe, konkursy plastyczne, fotograficzne dla uczniów i przedszkolaków, różnego rodzaju warsztaty i prezentacje współorganizowane również przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w szczególności Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadlokalnym przedsięwzięciem Klubu w którym uczestniczy również Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie minionego roku był projekt pn. „Rowerem po Ukrainie”. Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej i miał przede wszystkim na celu podzielenie się za wschodnią granicą doświadczeniami związanymi z wytyczeniem tras rowerowych i wprowadzeniem ułatwień dla cyklistów oraz utworzenie lokalnej koalicji na rzecz infrastruktury rowerowej i opracowanie "Koncepcji szlaków rowerowych w regionie Nadvirna".

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podczas uroczystości podziękował za owocną współpracę w zakresie edukacji ekologicznej, a także wręczył zasłużonym działaczom klubu Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego – będące wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania ludzi zasłużonych, wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej dla Powiatu Gnieźnieńskiego – Marii Brykczyńskiej oraz Markowi Burzyńskiemu m.in. za wieloletnią pracę na rzecz środowiska i promocję właściwych postaw prośrodowiskowych oraz upowszechnianie ekologii.

Również Klub Ekologiczny docenił współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie nadając Starostwu zaszczytny tytuł PARTNERA EKOLOGII „za wiele cennych inicjatyw, realizację programów i kampanii społecznych pogłębiających świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, za organizację ciekawych konferencji, spotkań i warsztatów, za dobrą współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska”.

Wieloletnia współpraca Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z Polskim Klubem Ekologicznym, która ma na celu m.in. wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie daje możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.


2013-01-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21410890

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno