Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

W dniu 8 października w auli Collegium Europaeum Gnesnense obchodzono Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Organizatorami spotkania byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Gnieźnieński oraz Prezydent Miasta Gniezna.


W spotkaniu wzięli udział m.in.: senator Włodzimierz Łęcki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz członkowie PTTK z całej Wielkopolski. Oprócz wielu gorących życzeń ze strony organizatorów spotkania omówiono również projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r. Ponadto Starosta Jacek Kowalski w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wręczył Tomaszowi Wiktorowi – Dyrektorowi Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego za przyczynianie się do tworzenia warunków dla rozwoju turystyki, promocji kultury fizycznej i turystyki oraz walorów krajoznawczo-turystycznych województwa, a tym samym i Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na temat rozwoju turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego tak mówił Starosta: „(...) Władze Powiatu Gnieźnieńskiego czynią wiele dla rozwoju ruchu turystycznego na ziemi gnieźnieńskiej. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć o działaniach podejmowanych przez Powiat Gnieźnieński w tej materii.

Myślę, że za spore osiągnięcie można uznać powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. Utworzenie jej jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy i zaangażowania władz Powiatu Gnieźnieńskiego, mającej na celu zintegrowanie środowiska branży turystycznej oraz samorządów lokalnych w celu wypromowania wielkiej atrakcji Szlaku Piastowskiego i regionu gnieźnieńskiego.

Głównymi zadaniami, którymi zajmuje się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji o wszelkich atrakcjach turystycznych.

Zdaję sobie sprawę, że jest to dopiero początek, a początki bywają trudne i nie wszystko z pewnością uda się zrealizować. Ale powołanie Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” traktuję z jednej strony jako wyzwanie, a z drugiej jako konieczność i wymóg czasów. Deklaruję dziś, tu w tym miejscu, przed tak szanownym gronem, że Starostwo będzie w dalszym ciągu aktywnie wspierać i pomagać stowarzyszeniu w rozwoju turystki na Ziemi Gnieźnieńskiej.

Innym bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie w Pierwszej Stolicy Polski w kwietniu 2001 roku Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Brak profesjonalnej informacji turystycznej był odczuwany od dłuższego czasu. W sezonie Informacja Turystyczna jest czynna przez siedem dni w tygodniu i jak dotychczas jest ona w całości utrzymywana przez samorząd powiatowy.

Innym działaniem wspierającym rozwój turystyki w powiecie był zakup przez Powiat Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej w marcu 2003 r. Powiat przejął kolejkę od Polskich Kolei Państwowych. Jest ona jedną z ostatnich kolei w Europie, która prowadzi ruch pociągów trakcją parową. Niewątpliwie zakup kolejki przez samorząd powiatowy uchronił ją przed rychłą likwidacją.

Starostwo Powiatowe wspiera również aktywnie działalność agroturystyczną na swoim terenie. Wśród wielu działań podejmowanych w tym obszarze na uwagę zasługują: organizowany co dwa lata konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” i na „Najlepszy produkt agroturystyczny” Powiatu Gnieźnieńskiego, różnorodne szkolenia dostosowane do potrzeb właścicieli gospodarstw, a także promocja agrogospodarstw we wszelkich materiałach promocyjnych powiatu i na stronie internetowej.

Powiat Gnieźnieński inwestuje również w turystykę poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest stworzenie punktu widokowego na Wale Wydartowskim w miejscowości Duszno, gm. Trzemeszno. Powiat zakupił działkę od właściciela prywatnego i po przeprowadzeniu szeregu procedur administracyjnych w chwili obecnej jest na etapie zagospodarowania punktu. Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona część robót budowlanych, a w roku przyszłym, jeżeli powiat otrzyma pomoc z samorządu wojewódzkiego, powinna zostać wybudowana wieża widokowa.

Powiat Gnieźnieński bierze ponadto aktywny udział w najbardziej prestiżowych i najczęściej odwiedzanych targach turystycznych w kraju i za granicą. Powiat w tym obszarze może się już pochwalić pewnymi osiągnięciami. M.in. na tegorocznych Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie Powiat Gnieźnieński otrzymał wyróżnienie „Homo Turisticus”. Wyróżnienie to przyznali organizatorzy targów za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe.

Duży nacisk samorząd powiatowy kładzie również na jakość i odpowiednią ilość materiałów promocyjnych. Dzięki temu oferta powiatu trafia do wielu osób w kraju i za granicą, zachęcając wszystkich do odwiedzenia ziemi gnieźnieńskiej.

Powiat Gnieźnieński wspiera ponadto finansowo wiele przedsięwzięć o charakterze krajoznawczym, turystycznym i rekreacyjnym. Wśród imprez tego typu na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski, organizowany od kilku lat w miesiącu kwietniu przez gnieźnieński oddział PTTK. Profesjonalne przygotowanie rajdu oraz umiejętność zainteresowania i zaszczepienia w młodzieży „bakcyla” do uprawiania turystyki kwalifikowanej powoduje, iż co roku w rajdzie bierze udział blisko 700 osób z całej Wielkopolski.

Wszystkie w/w działania są praktycznie realizowane od początku powstania powiatu. W moim odczuciu bowiem, tylko konsekwencja w podejmowaniu działań oraz długofalowa polityka mogą przynieść zamierzone rezultaty. (...)”

Obchody Światowego Dnia Turystyki co roku odbywają się w innym miejscu Wielkopolski. W tym roku wybrano Gród Lecha, który leży w samym sercu Wielkopolski i stanowi doskonałą bazę do zwiedzania Szlaku Piastowskiego.Agnieszka Rzempała-Chmielewska2004-10-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356132

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno