Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wzgórze Lecha w Gnieźnie zabiega o reelekcję na prestiżową listę ZDE

Mało kto wie, że Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jedynym w Wielkopolsce i jednym z czterech miejsc w Polsce, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Aktualnie trwa proces ponownej weryfikacji poszczególnych kandydatur z całej Europy w kontekście nowej listy obiektów po roku 2014. Jednym z etapów niniejszych starań była niedawna wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gnieźnie w dniu 5 grudnia br.

Znak Dziedzictwa Europejskiego służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej rangi. Został ustanowiony w 2007 roku w wyniku inicjatywy międzyrządowej kilku państw europejskich. Na podstawie wyboru dokonanego przez poszczególne państwa europejskie, do tej pory Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznano 68 miejscom znajdującym się w 19 państwach europejskich.

Wśród nich znajdują się:
  1. Stocznia Gdańska, jako koleba „Solidarności”
  2. Wzgórze Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską
  3. Katedra Wawelska - Bazylika Archikatedralna Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Świętego Wacława na Wawelu
  4. Miasto Lublin, jako miejsce zawarcia Unii Polsko-Litewskiej

O wszystkich 68 miejscach wpisanych na międzyrządową listę ZDE można przeczytać na stronie francuskiego ministerstwa kultury (FR, EN): www.culture.gouv.fr

W wyniku działań podjętych przez Radę Unii Europejskiej członkowie Parlamentu Europejskiego przyjęli decyzję o przekształceniu obecnego międzyrządowego Znaku Dziedzictwa Europejskiego w formalną inicjatywę Unii Europejskiej. Ma to zwiększyć jego oddziaływanie, widoczność oraz prestiż. Aby znaleźć się w rejestrze, obiekty będą musiały wykazać, że odegrały ważną rolę w procesie integracji europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o zgłoszeniu do ponownej weryfikacji dotychczasowych czterech miejsc posiadających znak ZDE (maksymalnie każdy kraj członkowski UE może zgłosić w roku 2014 cztery kandydatury). Do 1 czerwca 2013 roku specjalny formularz wniosku musi zostać wypełniony przez kandydata i przesłany do ministerstwa, które to następnie zweryfikuje i dokona zatwierdzenia wniosku, po czym przedłoży go do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie opracowane wnioski w języku angielskim muszą następnie zostać przekazane do Komisji Europejskiej w terminie do 1 marca 2014 roku. Decyzja Komisji o przyznaniu znaku poszczególnym kandydatom winna być znana w grudniu 2014 roku.

W związku z zaplanowaną procedurą przygotowania aplikacji polskich kandydatów, w dniu 5 grudnia odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gnieźnie. Delegacja zwiedziła Wzgórze Lecha, w tym Katedrę Gnieźnieńską, Archiwum oraz Muzeum Archidiecezjalne. W programie spotkania znalazło się również zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym i wystawy o początkach państwa polskiego w technice 3D. Z delegacją ministerialną spotkał się także Arcybiskup Henryk Muszyński. Przedstawicieli Ministerstwa na specjalnej audiencji przyjął ponadto Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski.

Wniosek aplikacyjny dotyczący Wzgórza Lecha w Gnieźnie przygotują odpowiednie komórki odpowiedzialne na promocję ze strony miasta i powiatu, o czym osobiście zapewnił Starosta Dariusz Pilak podczas spotkania z przedstawicielami ministerstwa. Wsparcie organizacyjno - merytoryczne w tym względzie zapewni również Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski oraz Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Warto dodać, że Znak Dziedzictwa Europejskiego różni się od innych inicjatyw w zakresie dziedzictwa kulturowego, takich jak Lista światowego dziedzictwa UNESCO, konwencje UNESCO dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy „Europejskie szlaki kulturowe” Rady Europy, dlatego, że:
  • wyróżnia jedynie obiekty, które odegrały kluczową rolę w historii Europy lub integracji UE;
  • nie odnosi się do walorów estetycznych lub architektonicznych obiektu, lecz do jego wartości symbolicznej;
  • nie dotyczy ochrony obiektów, lecz proponowanych przez nie działań i ich wymiaru edukacyjnego, szczególnie wobec ludzi młodych;
  • zwiększa efektywność obiektów opatrzonych Znakiem poprzez propagowanie ich wzajemnych kontaktów, co ułatwi partnerskie uczenie się i pobudzi dynamikę działań.

Po roku 2014, czyli od daty pierwszego wpisu na listę unijną ZDE, kolejne aplikacje będą mogły być zgłaszane przez poszczególne państwa członkowskie w systemie co dwa lata. Każde państwo będzie mogło zgłosić maksymalnie po dwóch kandydatów, przy czym na listę zostanie wpisany tylko jeden kandydat z kraju członkowskiego w ramach danego naboru.Autor zdjęć: Jacek Wrzesiński, Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski


2012-12-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379611

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno