Sesja popularna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 15 października 2004 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbyła się sesja popularna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego poświęcona sprawom bezrobocia i rodziny.
Sesja poświęcona była sprawom rodziny i bezrobocia, z udziałem zainteresowanych instytucji, radnych powiatowych i zaproszonych gości.

W programie omówiono:

Część I Rodzina.
  1. Referat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości i uczestników sesji.
Część II Bezrobocie.
  1. Referat Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości i uczestników sesji.


Jerzy Nadoliński   
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego