Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie! - to hasło, pod którym 21 listopada odbyła się debata klimatyczna w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Organizatorzy debaty - którą patronatem objęli Ministerstwa Środowiska oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak - Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w rozwoju powiatu.

Podczas debaty uczestnicy zastanawiali się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Celem spotkania była dyskusja na temat rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego do 2030 roku, biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania klimatyczne.

Jak napisał w liście przewodnim do uczestników projektu Minister Środowiska Marcin Korolec: Działania na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do zachodzących zmian traktuję jako integralną część zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Rozwoju - odbywającego się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniającego się do poprawy jakości naszego życia. Ale zrównoważony rozwój nie będzie osiągalny bez zaangażowania władz na wszystkich szczeblach i bez zaangażowania mieszkańców. Dlatego popieram projekt „Dobry Klimat dla Powiatów”. Wydarzenie to jest modelowym przykładem zasady przyjętej już w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro: myśl globalnie – działaj lokalnie. Minister liczy, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić politykę klimatyczną, ale również inwestycyjną.

Debatę otworzył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak dziękując za możliwość dyskusji o dobrym klimacie w powiecie gnieźnieńskim, który podobnie jak reszta kraju doświadcza zmian klimatu, które przybierają bardzo często postać anomalii pogodowych. Jednocześnie Starosta podkreślił, że debatą tą Powiat włącza się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków poprzez działania, które będą prowadzić do budowania lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy jak i także kształtowania warunków do bezpiecznego i godziwego życia. Czyli dostosowanie systemów naturalnych lub stworzonych przez człowieka do obecnych, lub spodziewanych czynników klimatycznych lub efektów zmian klimatu, w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki i wykorzystywać te zmiany, które będą pozytywne.

Ekspert Tadeusz Narkun dziękując za uczestnictwo Powiatu Gnieźnieńskiego w debacie przekazał Staroście list Ministra Środowiska z podziękowaniem za udział w debacie oraz Deklarację „Dobry klimat dla powiatów”.

Podczas spotkania podjęta została również dyskusja czy powiat może stać się samowystarczalny energetycznie i czysty ekologicznie oraz jak powiat może zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych.

W pierwszej części została przedstawiona prezentacja „Zmiany klimatu – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, adaptacja” oraz projekcja filmu „Tydzień z dobrym klimatem”. Natomiast druga część miała charakter warsztatów podczas której uczestnicy pracowali nad zagadnieniami:
 • Jakie uwarunkowania dla rozwoju gospodarki powiatu wynikają z kwestii zmian klimatycznych?
 • Pomysły i wizje gospodarki powiatu w 2030 r. biorące pod uwagę zmiany klimatyczne?
 • Jakie mamy zasoby oraz instrumenty, aby osiągnąć wybraną wizję?
W debacie brali udział przedstawiciele:
 • Biura Poselskiego Posła Pawła Arndta,
 • Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
 • Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie,
 • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • Nadleśnictwa Gniezno,
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie,
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
 • Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium”.
Praktyczna forma warsztatów dała możliwość skutecznej wymiany poglądów sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i określeniu uwarunkowań dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu.
Powiat Gnieźnieński będzie wspierał przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.


2012-11-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379588

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno