Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

20 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Tematami posiedzenia były:
  1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2013 rok.
  2. Informacja dotycząca utrzymania dróg w okresie zimowym.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który na wstępie przedstawił skład nowych przedstawicieli komisji. Następnie Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił porządek obrad. Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska–Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2013 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,78 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 5 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 18 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 32 pługi lekkie i średnie, a także 45 pługów ciężkich do odśnieżania.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2012 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 38.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Plebiscyt na najlepszego policjanta dzielnicowego powiatu gnieźnieńskiego 1.000 zł.
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 30.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 29.000 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5.000 zł.
Ponadto powiat współfinansował zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego w wysokości 110 000 zł. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 17 700zł. Komisja przyjęła również plan pracy na 2013 rok. Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podziękował za aktywną pracę członkom Komisji.2012-11-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21439569

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno