Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Fundusze na start - załóż własną firmę

Co należy zrobić, aby pozyskać fundusze na otwarcie własnej działalności gospodarczej? Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na własny biznes. Po drugie należy sprawdzić, jaka instytucja udziela dotacji i czy spełniamy wszystkie kryteria.

O środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

Dotacje w ramach Działania 6.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pierwszym źródłem pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Lista instytucji, do których można się zwrócić po wsparcie opublikowana została na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.efs.wup.poznan.pl w zakładce „Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL (2012)”

Na dzień dzisiejszy na stronie WUP opublikowano dane 16 instytucji udzielających wsparcia, pełna lista instytucji ma się pojawić do końca grudnia br. O dotacje będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne jak i pracujące. Wszystko jednak zależy od tego, jaką grupę docelową określiła instytucja realizująca projekt. Jeżeli projekt zakłada tylko udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nie będą mogły w nim brać udziału osoby pracujące. Instytucja realizująca projekt może jednak uwzględnić rekrutację osób pracujących.

Maksymalna pomoc finansowa, jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40.000 PLN. Dodatkowo przewidziano wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe-doradcze.

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Drugim źródłem uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest Powiatowy Urząd Pracy. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub z drugiego źródła: ze środków Funduszu Pracy. Informacje na temat dotacji oraz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie www.pup-gniezno.pl w zakładce „Dotacje i refundacje”.

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat w/w działań oraz dofinansowania do prowadzonej działalności gospodarczej, inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, projektów społecznych realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 2012-11-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21377902

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno