Wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

W dniu 20 września br. w Młodzieżowym Domu Kultury Starosta Jacek Kowalski wspólnie z Wicestarostą Telesforem Gościniakiem wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.


"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" Tak mi dopomóż Bóg


Przysięgę tej treści złożyli otrzymujący awans zawodowy nauczyciele :

 1. Białas Agnieszka
 2. Binarsch Szymon
 3. Binarsch Dagmara
 4. Dolecki Stanisław
 5. Dudka Robert
 6. Dykta Marzena
 7. Dziakowicz Dorota
 8. Graczyk Anna
 9. Grzybowska Sylwia
 10. Janowicz Artur
 11. Kielar Aleksandra
 12. Krawczyk Magdalena
 13. Kropaczewska Monika
 14. Kuczyńska Paulina
 15. Kujawska Magdalena
 16. Kustra Ryszard
 17. Matysiak Anna
 18. Michalak Magdalena
 19. Nowacka Iwona
 20. Nowaczyk Wioletta
 21. Olszewska- Kowalska Joanna
 22. Pacanowski Maciej
 23. Piotrowska Magdalena
 24. Purol Iwona
 25. Schmidt Barbara
 26. Stempuchowska Agnieszka
 27. Szafraniak Aleksandra
 28. Tomczyk Lidia
 29. Wróblewski Piotr
 30. Wysocki Andrzej
 31. Zadłużny Sławomir

W spotkaniu uczestniczyli także :