Szkolenie dla przedsiębiorców

W dniu 9 stycznia br. w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Rynek 10/1 odbyło się seminarium dla przedsiębiorców, podczas którego Powiatowy Rzecznik Konsumentów Halina Reszelska przedstawiła zagadnienia związane z tzw. sprzedażą konsumencką.Sprzedaż konsumencka dotyczy nabywania przez osobę fizyczną rzeczy w celu nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Podczas seminarium omówiona została także nowelizowana ustawa, która zastępuje pojęcie "wady" - "niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową", według którego od umowy można odstąpić tylko wtedy, gdy niezgodność taka jest istotna. Ustawa rezygnuje również z pojęcia "rękojmi" - odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową trwa dwa lata od wydania towaru kupującemu z zaznaczeniem, że termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. W sytuacji odstąpienia od umowy - priorytet ma nieodpłatna naprawa towaru lub wymiana go na nowy. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów bądź narażają kupującego na znaczne niedogodności. W seminarium uczestniczyło 26 osób. Było to pierwsze spotkanie z planowanych. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu do udziału w następnych szkoleniach organizowanych przez GARG i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.