Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 ze zmianami).

Zawiadamiam, że dnia 27.07.2012r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej - ul. E.Orzeszkowej w Gnieźnie na docinku od ul.Głębokiej do ul.Swarzędzkiej”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości:
(przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję):
 • dz. nr 50 (50/1, 50/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 51 (51/1, 51/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/8 (11/9, 11/10) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/7 (11/11, 11/12) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/5 (11/13, 11/14) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/4 (11/15, 11/16) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/3(11/17, 11/18) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 13 (13/1, 13/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 27 (27/1, 27/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 28 (28/1, 28/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 31 (31/1, 31/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 34 (34/1, 34/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 6 (6/1, 6/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 48/4 położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 75/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Głęboka i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 78 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 10/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/4 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/18 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/32 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/33 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Herberta i stanowiąca własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/6 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/8 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/10 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/14 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 6/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 7 położona w miejscowości Gniezno, ul.Kraszewskiego i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 8/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 9/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 9/5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Pobiedziska i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 30/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 35/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 36 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Swarzędzka i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 46 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 82 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiąca własność Skarbu Państwa
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

2012-08-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379596

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno