Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Bezpieczeństwo w Powiecie Gnieźnieńskim

W dniu 06 lipca b.r. odbyło się pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie Komisji i Zespołu zapoznali się ze stanem w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ośrodkach wypoczynkowych. W miesiącu maju Policja wspólnie z Żandarmerią Wojskową przeprowadziła działania o charakterze kontrolnym i prewencyjnym w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Komendant Powiatowy wystąpił do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wsparcie siłami Oddziałów Prewencji Policji w sezonie letnim w Skorzęcinie. W weekendy w godzinach od 20.00 do 04.00 służbę pełnić będzie 5 przewodników z psami. Dodatkowo dwa razy w tygodniu dla wsparcia policjantów z komisariatu w Witkowie kierowane będą dwuosobowe patrole piesze lub rowerowe oraz patrole łodzią motorową.

Miejsca letniego wypoczynku zostały skontrolowane przez funkcjonariuszy PSP. Wydano 10 pozytywnych opinii na organizację letniego wypoczynku.

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przeprowadza na bieżąco kontrole w zakresie:
  • badania jakości wody w miejscach do kąpieli,
  • obiekty żywnościowe małej i dużej gastronomii.
W ramach podsumowania przebiegu pod względem bezpieczeństwa i porządku zgromadzenia religijnego „Lednica 2000” nie odnotowano zakłóceń bezpieczeństwa. Uroczystość religijna gromadząca ok. 35 000 osób była zabezpieczona przez: 13 zastępów straży pożarnej, 108 policjantów, 24 radiowozy, 6 motocykli i 1 łódź motorową. W zabezpieczeniu uczestniczyli policjanci KWP w Poznaniu, KPP w Gnieźnie, Wągrowcu, Śremie i Słupcy.

Zabezpieczeniem medycznym były szpitale polowe i karetki pogotowia z Poznania i Wrocławia.

W dalszej części posiedzenia Komisja i Zespół zostały zapoznane przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Marka Kosmalę z Planem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego. Przedstawiona została charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, organizacja łączności i systemu monitorowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania, organizacja ewakuacji, ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. Komisja i Zespół jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego, który podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

2012-07-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21410937

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno