Zmiany w pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

W związku z wprowadzeniem nowego systemu rejestracji pojazdów CEPiK Wydział Komunikacji i Dróg będzie nieczynny w dniach 06.09.04r i 07.09.04r.
Ponadto dzień 03.09.04 (piątek) będzie ostatnim dniem załatwiania spraw rejestracyjnych w filiach w Trzemesznie i Witkowie.
Od dnia 08.09.2004 r wszystkie sprawy rejestracyjne będą załatwiane w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ewidencja ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym.

W jakim celu tworzy się CEPiK?

Celem budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów Państwa i Obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności CEPiK ma:Jakie informacje zawierać będzie CEPiK?

W ewidencji pojazdów będą gromadzone następujące dane i informacje opisujące:

 1. pojazd
 2. rejestrację pojazdu
 3. właściciela /posiadacza pojazdu/
 4. zdarzenia
   1. kradzież pojazdu oraz jego odnalezieniu,
   2. i wybicie numeru nadwozia(podwozia) lub numeru silnika,
   3. nadanie utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie,
   4. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
   5. termin następnego badania technicznego.
e. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu

W ewidencji kierowców będą gromadzone następujące dane opisujące:
 1. kierowcę
 2. dokument stwierdzający uprawnienia
 3. zdarzenia
   1. zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie
   2. cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
   3. utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
   4. zakaz prowadzenia pojazdów.