Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wydział Komunikacji i Dróg będzie pracował 12 godzin

W związku ze zmianami w pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, tj. likwidacją filii w Trzemesznie i Witkowie oraz wciągnięciem wydziału do Centrali Ewidencji Pojazdów i Kierowców tworzonego przez MSWiA Wydział KD w miesiącu wrześniu br. będzie czynny w godz. od 8.00 do 19.30.
W godzinach od 8.00 do 19.30 będą obsługiwane osoby zgłaszające się zarówno w sprawach rejestracji pojazdów, jak i wymianą praw jazdy. Warto bowiem przypomnieć, iż w dniu 31 grudnia 2004 roku upływa termin wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r.

Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ewidencja ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym.

W jakim celu tworzy się CEPiK?

Celem budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów Państwa i Obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności CEPiK ma:

 • usprawnić pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy ,
 • zwiększyć efektywność pracy Policji poprzez dostęp do centralnego banku danych,
 • znacznie ograniczyć a w niektórych przypadkach wyeliminować negatywne zjawiska jak kradzieże pojazdów, dokumentów, oszustwa celne, oszustwa ubezpieczeniowe itp.,
 • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez dbałość o właściwy poziom techniczny pojazdów i formalne uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wymieniać informacje z innymi systemami (podatki, ubezpieczenia, cła, statystyka, itp.),
 • dostosować się do rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej .


Jakie informacje zawierać będzie CEPiK?

W ewidencji pojazdów będą gromadzone następujące dane i informacje opisujące:

 1. pojazd
 2. rejestrację pojazdu
 3. właściciela /posiadacza pojazdu/
 4. zdarzenia
   1. kradzież pojazdu oraz jego odnalezieniu,
   2. i wybicie numeru nadwozia(podwozia) lub numeru silnika,
   3. nadanie utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie,
   4. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
   5. termin następnego badania technicznego.
e. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu
  1. imię i nazwisko (nazwę lub firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania nazwę (siedziby),
  2. nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
  3. nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
  4. datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  5. datę rozwiązania umowy.


W ewidencji kierowców będą gromadzone następujące dane opisujące:
 1. kierowcę
 2. dokument stwierdzający uprawnienia
 3. zdarzenia
   1. zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie
   2. cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
   3. utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
   4. zakaz prowadzenia pojazdów.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska


2004-09-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366830

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno