Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Oświadczenie w sprawie odwołania Dyrektora ZOZ

Chciałabym Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Dyrektor Włodzimierz Pilarczyk został odwołany ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Decyzję o odwołaniu dyrektora ze stanowiska podjął Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 473/2012 z dnia 24.4.2012 roku

Procedurę odwołania dyrektora poprzedziło posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Gnieźnie, w której dyrektor Pilarczyk uczestniczył. Rada Społeczna większością głosów wyraziła dla organu założycielskiego pozytywną opinię w sprawie odwołania Pana dyrektora Włodziemierza Pilarczyka.

Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy są natury merytorycznej i zostały zawarte w uzasadnieniu Uchwały nr 473 Zarządu Powiatu.

Są one następujące:
  • brak należytego kierownictwa i nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37” i doprowadzenie do konieczności poniesienia kosztów prac naprawczych dotychczasowych robót budowalnych,
  • utrata dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanego tytułem dotacji na koszty inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37”, a także brak zaakceptowanego przez podmiot dotujący, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozliczenia dotychczas wydatkowanych środków,
  • brak właściwego przygotowania i przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac naprawczych i dalszych etapów inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37”, pomimo deklarowanej od dłuższego czasu gotowości jego przeprowadzenia,
  • kierowanie publicznych wypowiedzi dot. przyczyn utraty dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w których obciążał Pan odpowiedzialnością organy Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • pogarszające się wyniki finansowe działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
Wszystkie te fakty są podstawą do utraty zaufania w kompetencje i możliwość współpracy z obecnym dyrektorem.

Podczas nieobecności dyrektora wszystkie jego obowiązki będą wykonywane przez Zastępcę zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym ZOZ. W związku z tym zabezpieczona jest ciągłość funkcjonowania szpitala.

Alina Kujawska-Matanda
Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Przewodnicząca Rady Społecznej ZOZ2012-04-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21363382

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno