Spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 17 stycznia br. o godz. 11.00 w siedzibie Gospodarstwa Rolno – Hodowlanego sp. z o.o. „Pałac” (ul. Kościuszki 47) w Żydowie, gm. Czerniejewo odbędzie się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zaproszenie na spotkanie otrzymali również Marszałek Województwa, Wojewoda Wielkopolski, Poseł Tadeusz Tomaszewski oraz gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem spotkania jest Starosta Jacek Kowalski.Spotkanie ma charakter przede wszystkim integracyjny, chociaż zaplanowana jest również dyskusja dotycząca możliwości podjęcia nowych kierunków współpracy pomiędzy Gminami a Powiatem Gnieźnieńskim. Ponadto spotkanie to ma być okazją do wymiany informacji na temat problemów poszczególnych gmin. Starosta Jacek Kowalski wystąpi również z propozycją utworzenia celowego Związku Gmin na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi.