Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przy współudziale Starostwa Powiatowego - Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego oraz Nadleśnictwa Gniezno na stałe wpisały się w działania proekologiczne Powiatu Gnieźnieńskiego.

Nad przebiegiem całości czuwa Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie.

Tegoroczna XVII edycja odbyła się pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” i miała a na celu poznanie znaczenia odnawialnych źródeł energii, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska oraz kształtowanie umiejętności plastycznych i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników. W spotkaniu uczestniczyli: Alina Kujawska-Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Maria Kocoń - Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Czesław Kruczek - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Zenona Golc – Dyrektor Biura Senatora Piotra Gruszczyńskiego, Michał Glejzer – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Michał Michalak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jadwiga Trzcińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Karolina Fiutak – Łachowska - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, Jolenta Pankowska z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Wszyscy goście podkreślali konieczność propagowania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz gratulowali uczestnikom pomysłowości, nowatorstwa i ciekawego przedstawienia tematu z zakresu odnawialnych źródeł energii w swoich pracach. Zaproszonych gości i uczestników konkursu powitała Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Koła w Gnieźnie - Maria Brykczyńska. Konkurs obejmował następujące kategorie:
 • konkurs na rysunek „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla klas I-III szkół podstawowych;
 •  konkurs plastyczny „Wiatraki i wiatraczki – przestrzenna konstrukcja wiatraka z materiałów recyklingowych” – dla klas IV-VI szkół podstawowych;
 • konkurs fotograficzny „Dobra energia dla wszystkich – od prądu do emocji” – dla szkół gimnazjalnych;
 •  wykonanie plakatu „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla szkół gimnazjalnych;
 •  konkurs – niespodzianka na transparent z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych – dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Swój udział w konkursie plastycznym zgłosili uczniowie 6 placówek z terenu Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że grono uczestników konkursu rozszerzyło się także o Powiat Słupecki, Wrzesiński i Słupecki.
Jury po obejrzeniu 45 prac postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Marta Moczulska (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
II miejsce – Mikołaj Pietrzak (Szkoła Podstawowa SOSW Nr 1 Gniezno)
III miejsce – Łukasz Staszak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)

Wyróżnienia:
 1. Julia Gąsiorowska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
 2. Oktawia Stoltman ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
 3. Gabriel Łykowski ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
Z kolei swój udział w konkursie na przestrzenną konstrukcję wiatraka z materiałów recyklingowych zgłosiły 4 placówki oświatowe. Na konkurs wpłynęło 10 prac. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Szymon Sydorowicz (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
II miejsce – Paweł Grzegorek, Krzysztof Grzegorek (Szkoła Podstawowa Nr 1
w Trzemesznie) III miejsce – Tomasz Zbytniewski, Hubert Andrzejewski, Maciej Jaskulski, Sławomir Kozłowski (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku)

Wyróżnienia:
 1. Paweł Kurtysiak, Łukasz Ziemiński, Miłosz Kania (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
 2. Dominika Andrzejewska, Dominik Andrzejewski (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
Na konkurs fotograficzny wpłynęło 29 zestawów zdjęć. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
II miejsce – Zuzanna Krzesińska (Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)

Wyróżnienia:
 1. Zuzanna Niedzielska (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
 2. Klaudia Staszak (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko).
W kategorii plakat „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” udział wzięło 8 placówek. Po obejrzeniu 17 prac jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Maria Maciejewska (Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie)
II miejsce – Magdalena Dubis ( Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Agata Steć (Gimnazjum Nr 3 w Gnieźnie)

Wyróżnienia:
 1. Monika Kiedrowska (Gimnazjum w Trzemżalu)
 2. Hubert Hopcia (Gimnazjum SOSW Nr 1 w Gnieźnie)
Zwycięzcami konkursu niespodzianki zostały wszystkie szkoły, które zaangażowały się w stworzenie transparentu z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych.

Program spotkania uświetniła również prezentacja Kingi Świtalskiej z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią pt. „Od prądu do emocji”, występ dzieci z przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” oraz pantomima ekologiczna pt. „Woda, słońce, wiatr” zaprezentowana przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku.

Z całą pewnością można stwierdzić, że Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania uczestników i odbiorców konkursu tematyką odnawialnych źródeł energii.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Powiecie Gnieźnieńskim wykorzystywana jest zarówno energia wiatru, słońca i biomasa. Elektrownie wiatrowe znajdują się na terenie Gminy Trzemeszno i Witkowo. W trakcie realizacji jest instalacja „wiatraków” w Gminie Niechanowo. Kotłownie na biomasę działają w Rybnie Wielkim i w Łabiszynku. W ramach współpracy z firmą Asket Powiat bierze udział w Programie LIFE +, którego zasadniczym kierunkiem jest zwiększenie świadomości w zakresie wykorzystania biomasy.

W zakresie wykorzystania energii słonecznej funkcjonują 3 zestawy kolektorów na budynkach użyteczności publicznej: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (zestaw kolektorów został dofinansowany przez Powiat), budynek socjalny boiska w Łubowie. Powiat Gnieźnieński jest również udziałowcem Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, której jednym z głównych zadań jest koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie.


2012-04-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449840

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno