Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują

W 2012 roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Celem uczczenia jubileuszu tegoroczna XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży ” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbywa się pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

Konkurs odbywa się na etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Dnia 28 marca br. odbyło się rozstrzygnięcie szczebla powiatowego.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano 32 prace z 4 gmin powiatu gnieźnieńskiego (Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Witkowo, Gmina Czerniejewo) w trzech kategoriach wiekowych oraz prace wykonane przez wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej.

Jury w składzie:
Robert Andrzejewski – przewodniczący
Anita Sekulska – sekretarz
Marek Kosmala – członek
Barbara Krzyżan – członek

po dokonaniu oceny prac nagrodziło i zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego prace następujących uczestników:

I grupa wiekowa (5-8 lat):
I miejsce – Mikołaj Śruba – Przedszkole w Czerniejewie
II miejsce – Matylda Jaworska - Szkoła Podstawowa w Gnieźnie
III miejsce – Julia Wiśniewska – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
II grupa wiekowa (9-12 lat):
I miejsce – Maciej Helman – Szkoła Podstawowa w Modliszewku
II miejsce – Weronika Mellem – Szkoła Podstawowa w Gnieźnie
III miejsce – Dawid Patrzek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie
III grupa wiekowa (13-16 lat)
I miejsce – Marcin Helman – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zdziechowie
II miejsce – Klaudia Trojanowska - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
III miejsce – Natalia Patrzek - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie
IV grupę wiekową stanowili uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych).
W tej grupie został nagrodzony Krzysztof Lipiński – Świetlica Środowiskowa w Witkowie.

Cztery prace zostały wyróżnione:
Mateusz Michalak – Przedszkole w Czerniejewie
Aneta Niewiadomska - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
Weronika Armacka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żydowie
Michał Helman – Szkoła Podstawowa w Modliszewku

Dnia 11 kwietnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się oficjalne rozdanie nagród uczestnikom konkursu.

Nagrody wręczyli:
Robert Andrzejewski – Wicestarosta powiatu Gnieźnieńskiego
Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
mł. brygadier Marek Wegner – Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu w kwocie 1 000 zł.
Po ceremonii wręczenia nagród uczestnicy Konkursu zwiedzali siedzibę Komendy Powiatowej PSP.


2012-04-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372458

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno