Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowa wystawa na Szlaku Piastowskim

W gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowej ekspozycji, która może stać się atrakcją na Szlaku Piastowskim. Multimedialna prezentacja pokaże narodziny państwa polskiego. Elementem wystawy będą trzy filmy zrealizowane w technice 3D.

Wystawa "Początki państwa polskiego" to najnowsza edycja, prezentowanych w tym Muzeum od początków jego istnienia, stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego średniowiecza. Jej tytuł świadomie nawiązuje do prezentacji z 1983 roku, w której po raz pierwszy w Polsce zastosowano techniki multimedialne. Innowacyjność nowej wystawy polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł-kluczy: Państwo, Źródła i Kultura, odpowiadających trzem modułom, na jakie podzielono ekspozycję oraz wprowadzeniu w jej narrację filmów prezentowanych w technice 3D.

Źródła

Twórcom wystawy przyświecała, obecna we współczesnym muzealnictwie, idea stworzenia ekspozycji wykorzystującej dwa sposoby opowiadania o przeszłości jako o historii mówionej „oral history” oraz historii osób „personal history”. Na wystawie "Początki państwa polskiego" poznamy historię zarówno poprzez teksty dawnych kronikarzy (obecne będą na niej cytaty z Thietmara i Galla Anonima), jak i poprzez przywołanie relacji rozgrywających się między postaciami historycznymi: Mieszkiem I, Bolesławem Chrobrym, św. Wojciechem i cesarzem Ottonem III.

Naukowcy o historii Polski

Istotny komentarz do prezentowanych na wystawie wydarzeń historycznych stanowić będą wypowiedzi znanych i cenionych autorytetów z dziedziny badań nad polskim średniowieczem: prof. Zofii Kurnatowskiej (archeologa), prof. Jerzego Strzelczyka (historyka) oraz prof. Jarosława Jarzewicza (historyka sztuki). To grono wybitnych znawców służyło swoimi konsultacjami również przy produkcji filmów, które porządkują narrację wystawy i stanowią uzupełnienie prezentowanych na niej zabytków. Twórcami wystawy są Gerard Radecki, Tomasz Janiak i Dariusz Stryniak.

Idea wystawy

Główną ideą wystawy jest pokazanie roli Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości, ze szczególnym wyróżnieniem Gniezna, a także - liczącą się od rządów Mieszka I - akcesję państwa piastowskiego do kręgu cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa. Zwornikiem przekazu wystawy i swoistym centrum narracji będzie Zjazd Gnieźnieński z 1000 roku. Elementem uzupełniającym będzie przedstawiona na osi czasu genealogia dynastii Piastów.

Na ekspozycji, składającej się z ponad 400 zabytków, zostanie wyodrębniona – jako osobna wystawa - grupa rzeźb średniowiecznych, będących własnością archidiecezji gnieźnieńskiej (partnera projektu WRPO). Wystawa posiadać będzie kilka wersji językowych (niemiecką, angielską, francuską i rosyjską) a także specjalne opisy wybranych obiektów w języku Braille'a.

Otwarcie wystawy, zaplanowane na 12 kwietnia 2012 r., zamknie prowadzoną w Muzeum od kilku lat inwestycję w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - 1 etap" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontakt:
Magda Robaszkiewicz
Dział Komunikacji Zewnętrznej i Edukacji
61 426 46 41 w. 209
magda.robaszkiewicz@mppp.pl



Na planie filmu "Początki państwa polskiego"
Foto: Positive Media, Poznań


2012-03-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21382780

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno