Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat Gniezno - polskim koordynatorem

Wymiana doświadczeń samorządowych, współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz współpraca na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i wymiany młodzieży to główne obszary , którymi zajmie się w najbliższym czasie Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

W dniach 17-19 lutego br. w Świnoujściu odbyło się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W trakcie dwudniowego spotkania, członkowie Zarządu Konwentu, wraz ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego – Dariuszem Pilakiem, dyskutowali na temat współczesnego oblicza stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie z perspektywy funkcjonowania samorządów lokalnych.

Ważnym punktem Posiedzenia była dyskusja nad promocją uchwały dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia stoją na wspólnym stanowisku, iż jedynie w wyniku poszerzenia istniejącej współpracy młodzieży z obu krajów, możliwy będzie wzrost zrozumienia i zaufania, jak również przezwyciężanie negatywnych stereotypów, jakie do tej pory istnieją po stronie polskiej i ukraińskiej.

Podczas obrad poruszano także kwestie dotyczące organizacji prac samego Konwentu oraz planów zakładających powołanie do życia działających w jego strukturze stałych komisji:
  • ds. kultury,
  • ds. wymiany doświadczeń samorządowych,
  • ds. współpracy organizacji pozarządowych,
  • ds. współpracy gospodarczej,
  • ds. współpracy młodzieży.
Decyzją Zarządu Powiat Gnieźnieński będzie koordynował prace komisji ds. wymiany doświadczeń samorządowych.

Zaprezentowano także nową stronę internetową Konwentu – www.kwspu.pl oraz zaproponowano formułę konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

Warto przypomnieć, że decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie dnia 12 stycznia 2011 roku został dokonany wpis Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy (obecnie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina) z siedzibą w Szczecinie do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS 0000372491). Bezpośrednim efektem tej decyzji było poinformowanie drogą pocztową oraz elektroniczną wszystkich jednostek samorządu terytorialnego posiadających partnerów ukraińskich o powstaniu Konwentu i warunkach przystąpienia do jego struktury. Wśród członków założycieli znalazł się między innymi Powiat Gnieźnieński.

Dnia 30 maja 2011 r. miało miejsce Walne Zebranie Członków Konwentu. Jego efektem była m.in. decyzja o zmianie nazwy na Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz o wprowadzeniu możliwości przystępowania do Konwentu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, także województw.

Obecnie w skład Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wchodzą:

Prezes Zarządu Konwentu - Stanisław Cybula (Starosta Drawski),
Wiceprezes Zarządu - Edmund Stachowicz (Prezydent Miasta Starogard Gdański),
Wiceprezes Zarządu - Piotr Krzystek (Prezydent Miasta Szczecin),
Wiceprezes Zarządu - Robert Choma (Prezydent Miasta Przemyśl),
Sekretarz Zarządu - Krzysztof Frankenstein (Burmistrz Sławna),
Skarbnik Zarządu - Tomasz Hynda (Starosta Białogardzki),
Członkowie Zarządu - Dariusz Pilak – (Starosta Gnieźnieński). Adam Fedorowicz (Burmistrz Gminy Chojna), Andrzej Kaszubski (Wójt Gminy Kobylanka), Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna),


2012-03-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429620

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno