Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 10 lutego b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka.

Uchwałą nr VI/52/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2011r. Rada przyjęła do realizacji Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 ,, BEZPIECZNY POWIAT”, przygotowany przez Komisję. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii. Wskazano w nim obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji oraz wskazano partnerów do współpracy (współwykonawców) w realizacji Programu, a także terminy działań. Program obejmuje następujące kierunki działania: zapewnienie porządku publicznego, działalność prewencyjno – wychowawcza, bezpieczeństwo komunikacyjne, wypoczynek – rekreacja, zagrożenia kryzysowe ( pożarowe, chemiczne, ekologiczne, medyczne itp.), zagadnienia promocyjno – informacyjne w sferze bezpieczeństwa.

W trakcie obrad Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu za 2011 rok, przygotowanym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie materiałów przedstawionych przez służby, inspekcje , straże i inne podmioty uczestniczące w jego realizacji.

W uzupełnieniu sprawozdania dyrektor PZD poinformował o przygotowaniach we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego i gminami wyznaczenia miejsca do ważenia pojazdów o nacisku na oś większym niż dozwolony.

Natomiast dyrektor ZOZ poinformował, że w wyniku odwołania przyznane zostały przez NFZ kontrakty dla poradni „K”, reumatologicznej i urologicznej.

Komisja wyraziła pozytywną opinię wniosku Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup: przenośnego agregatu prądotwórczego , 3 radiotelefonów, elektronicznej syreny alarmowej, defibrylatora oraz kompletów odzieży ochronnej dla członków PCZK.



2012-02-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21405507

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno