Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Po pożyczkę na rozwój firmy

W dniu 3 sierpnia br. Powiat Gnieźnieński podpisał porozumienie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP). Dzięki niemu przedsiębiorcy z terenu powiatu będą mogli starać się o uzyskanie pożyczki na przedsięwzięcia gospodarcze, których celem jest zachowanie lub stworzenie nowych miejsc pracy, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 W imieniu powiatu porozumienie podpisali Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Wicestarosta Gnieźnieński Telesfor Gościniak.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Powiat Gnieźnieński przed Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. będzie reprezentować Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.(GARG), której głównym udziałowcem jest Powiat Gnieźnieński.

Zasady udzielania pożyczek:

  1. Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych pożyczkobiorcy przeznaczonych na finansowanie wnioskowanego przedmiotu pożyczki,
  2. Minimalna wielkość wkładu własnego pożyczkobiorcy wynosi 25% przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  3. Maks. kwota pożyczki: nie więcej niż równowartość 25.000€, ale nie więcej niż 2% kapitału funduszu pożyczkowego,
  4. Maks. koncentracja pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 3% kapitału funduszu pożyczkowego,
  5. Pożyczka jest udzielana na maks. 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 36 miesięcy,
  6. Oprocentowanie pożyczek jest stałe lub zmienne, ustalane w stosunku rocznym,
  7. Maksymalny okres karencji wynosi 3 miesiące,
  8. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję,
  9. Rozpatrzenie przez Agencję wniosku o pożyczkę nie może przekroczyć 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Informację na temat działalności funduszu pożyczkowego i możliwości uzyskania pożyczki na działalność gospodarczą z WARP można uzyskać w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie, tel. 426 45 34, e-mail: biuro@garg.pl. Ponadto więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WARP: www.warp.org.pl i wkrótce również na stronie GARG: www.garg.pl

Przypomnijmy, to nie pierwszy instrument walki z bezrobociem w Powiecie Gnieźnieńskim. W dniu 28 maja 2003 roku Starosta Jacek Kowalski podpisał porozumienie pomiędzy Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie poręczania małym i średnim firmom kredytów w wysokości do 300 tys. zł. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. również posiada fundusz poręczeniowy, z tą jednak różnicą, że poręczenie jest udzielane do kwoty 30 tys. zł, w wyjątkowych sytuacjach do 50 tys. zł.

 Agnieszka Rzempała-Chmielewska

 2004-08-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21382635

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno