I forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Gospodarstwa Rolno – Hodowlanego sp. z o.o. w Żydowie, gm. Czerniejewo odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu wzięli również udział Marszałek Województwa Stefan Mikołajczak, Wicewojewoda Wielkopolski Wojciech Jankowiak, Prezydent Gniezna Jaromir Dziel, Poseł Tadeusz Tomaszewski oraz gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem spotkania był Starosta Jacek Kowalski.Spotkanie miało charakter przede wszystkim integracyjny, chociaż było również okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie problematyki samorządowej.

Starosta Jacek Kowalski wystąpił również z propozycją utworzenia celowego Związku Gmin na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi. Propozycja wspólnego podjęcia się rozwiązania problemu selektywnej zbiórki odpadów w Powiecie Gnieźnieńskim spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli gmin i miasta. Wstępnie burmistrzowie i wójtowie pozytywnie ustosunkowali się do powołania Celowego Związku Gmin w tym zakresie. Na konkretne rozstrzygnięcia w tej sprawie należy jednak poczekać do momentu, kiedy zostanie opracowana koncepcja zbudowania nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Powiecie Gnieźnieńskim.

Inicjatywa Starosty Jacka Kowalskiego, w postaci zaproszenia działaczy samorządowych na spotkanie w celu bliższego wzajemnego poznania się, zyskała sympatię zaproszonych. Spotkanie to zostało uznane jako pierwsze, zachęcające do kolejnych.

Została również przyjęta formuła spotkań wójtów, burmistrzów i działaczy samorządowych oraz przyjęto nazwę dla gremium - Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego.